torsjö live vers2

Kommunalråd agerar inte för förorenad bäck

Kommunalråd agerar inte för förorenad bäck

Kommunalråden ser ingen anledning att lägga sig i vem som ska utreda den förorenade Sötekärrsbäcken nära reningsverket, något både Hässleholms vatten och tekniska nämnden vill slippa.

– Det är tekniska nämnden som är kommunens markägare och får hantera de frågor som har med det att göra, säger Mats Sturesson (C ).

Pär Palmgren (M) anser inte att det är bra att olika kommunala instanser bollar frågan mellan sig.

– Det blir lite löjligt, säger han.

Sötekärrsbäckens vatten har ofta ett oljeliknande skimmer på ytan.
Vem ska utreda varför Sötekärrsbäcken är förorenad? Det vill kommunalråden inte lägga sig i.

Efter fiskdöden i maj krävde miljönämnden först att Hässleholms vatten skulle utreda orsaken till föroreningarna i bäcken där vattnet är märkligt varmt på vintern och tidigare vattenprover visat på både övergödning och miljögifter.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

När Hässleholms vatten förnekade att reningsverket haft några utsläpp till bäcken de senaste åren riktade miljönämnden om föreläggandet till tekniska nämnden som markägare. Tekniska nämnden överklagade till länsstyrelsen och förnekade att den skulle vara ansvarig eftersom bäcken är del i ett gammalt sänkningsföretag.

Det hjälpte inte att miljöchef Sven-Inge Svensson motiverade sitt beslut med nya uppgifter om en tipp för farligt avfall som ska ha legat intill bäcken, på kommunal mark. Tekniska nämnden håller fast vid att den inte är ansvarig. Yttrandet till länsstyrelsen är underskrivet av ordförande Lars Olsson (C ) och tekniske chefen Mats Svensson som dock i somras uttalade att han tyckte att nämnden kunde se till att saken blev utredd och att kostnaderna sedan kan flyttas över på den som är ansvarig, om det visar sig vara någon annan.

Enligt föreläggandet mot tekniska nämnden skulle utredningen varit klar den 30 november, men genom överklagandet drar ärendet nu ut på tiden.

Mats Sturesson jämför med föroreningarna i marken vid Qpoolen.

– Även där är verksamhetsutövaren odefinierbar. Om det inte går att härleda träder den statliga fonden för förorenade tomter in, säger han.

Han tycker att det får redas ut vem som är ansvarig.

– Länsstyrelsen får ta ställning till det, säger han.

Pär Palmgren tycker inte att det skulle behöva gå så långt.

-Sådant skulle man kunna lösa inom familjen, anser han.

Lena Wallentheim (S) håller inte med honom.

– Det är kanske bra att det är någon annan part som avgör, säger hon.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se