Gruppen-3a-328x120

Vill följa upp rapport om skolan i tre år

Vill följa upp rapport om skolan i tre år

Den så kallade genomlysningen av skolverksamheten i Hässleholms kommun, som gjorts av en extern konsult, ska nu följas upp internt i tre år. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat, men ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) tyckte att ett år skulle vara alldeles tillräckligt, att det borde ingå i arbetet att ta fram förslag till beslut och att återrapportering borde ske två gånger under året.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Berit Önell

Genomlysningen redovisades till kommunstyrelsen i oktober och visade att barn- och utbildningsnämndens verksamhet är både dyrare än snittet i landet och har för dåliga resultat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill tillsätta en politisk styrgrupp och en arbetsgrupp inom professionen för att arbeta med tre uppdrag. Det gäller att utarbeta ett underlag för en målbild om ”ett lärande Hässleholm”, ta fram underlag för en långsiktigt hållbar struktur för områdena förskola och grundskola samt att utarbeta underlag för en ny resursfördelningsmodell. Uppdragen föreslås pågå från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019.

– Det borde gå fortare att komma fram till förslag. Ett år bör räcka, säger Pär Palmgren.

Han menar dock att genomförandet av de förslag som kommer fram kan ta några år.

– Men att sitta och prata i tre år…

Han fick stöd av Ulf Erlandsson (SD), men de brydde sig inte om att begära votering utan nöjde sig med att reservera sig.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) tackade nej till paviljongvännernas inbjudan, men förklarar att hon inte kunde den aktuella tiden.
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) förklarar varför förslaget blev tre år.

– Vi har gått på rekommendation från konsulterna. Det var väldigt många bitar de pekade på, rektorsområdenas indelning, resursfördelning, skolskjutsar med mera. Tanken är förstås att grupperna ska lägga fram förslag, säger hon.

Men varför gick omsorgsnämndens uppföljning snabbare?

– Där finns en handlingsplan som de själva jobbar vidare med, säger Lena Wallentheim.

Hon tillägger att om inte tre år behövs så går det att avsluta uppdragen tidigare.

Den politiska styrgruppen föreslås bestå av både kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Till arbetsgruppen föreslås kommunchef och ekonomichef från kommunledningskontoret samt från barn- och utbildningsförvaltningen förvaltningschef, biträdande förvaltningschef, controller och verksamhetschefer för förskola och grundskola.

Om behov uppstår kan extern konsult också anlitas.

Carina Hansson, annars förvaltningschef på arbete- och kompetensförvaltningen, går in som tf kommunchef under ett par månader medan Bengt-Arne Persson är sjukskriven för en höftoperation. Säkerhetschefen Anders Nählstedt har förordnande som ställföreträdande kommunchef året ut, men har avsagt sig och en efterträdare kommer att utses inom kort.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se