torsjö live vers2

Trädexpert guidar i Officersparken

Trädexpert guidar i Officersparken

Arboristen de Gourét Litchfield har analyserat hur träden i Officersparken påverkas av det planerade husbygget.
Arboristen de Gourét Litchfield har analyserat hur träden i Officersparken påverkas av det planerade husbygget.

Minst fyra av träden i Officersparken är i riskzonen om femvåningshuset byggs på musikpaviljongens plats som planerat. Det säger arboristen de Gourét Litchfield som gjort en analys av byggets påverkan på träden. Han ger inte mycket för kommunens tidigare löften om att inga träd i parken ska fällas eller skadas.

På söndag klockan 13 berättar de Gourét Litchfield på plats vid paviljongen om träden i Officersparken.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Officersparken och musikpaviljongen skulle kunna användas vid Europaforum, tycker "Paviljongens vänner" som redan fått många att skriva på för en folkomröstning. Foto: Berit Önell
Flera av träden i Officersparken kommer att skadas vid ett husbygge. Foto: Berit Önell

De Gourét Litchfield är en auktoritet inom trädvårdsbranschen, både i Sverige och internationellt. 1985 startade han Sveriges äldsta trädvårdsföretag, Svensk trädvård i Ballingslöv. Han är kursledare och författare, har byggt upp svenska och internationella branschorganisationer och har många års erfararenhet som domare i klättertävlingar, såväl i SM som VM.

Han är inbjuden till Officersparken på söndag av gruppen som arbetat för paviljongens bevarande. Men han betonar att han engagerat sig av eget intresse.

– Jag gör det här helt frivilligt och tar inte betalt för något, förklarar han.

Han säger att han är bekymrad över hur träden i parken kommer att må om bygget genomförs.

– Det är synd att förstöra en park som har ett så stort historiskt värde, dessutom är den vacker att titta på när man kör in i Hässleholm från det hållet, säger han.

Han har reagerat på att det förekommit olika uppgifter från kommunen och byggherren om hur träden kommer att påverkas.

– De verkar inte ha helt klart för sig vilka effekter bygget får för träden, säger han.

Han har nu fått hjälp att plocka fram planen för den planerade byggnaden och placerat ut träden med stam- och krondimensioner.

– På det sättet har vi kunnat göra en analys av hur träden påverkas av byggnationen, förklarar han.

Hans skiss visar att minst fyra träd antingen har kronor som riskerar att växa in i fasaden på det nya huset eller har rotsystem som kommer att påverkas kraftigt av bygget.

Men det kan vara fler än så, beroende på hur huset byggs, var infarten placeras med mera.

– När husets fundament görs ändras förutsättningarna i marken och trädens rötter påverkas, säger de Gourét Litchfield.

Han räknar dessutom med att det behövs ett fyra-fem meter brett område utöver den yta som huset upptar.

– För att kunna bygga ett  hus måste man ha plats för byggnadsställningar och maskiner och att leverera material, förklarar han.

Han berättar att det finns tre träd i parken som är mer ovanliga.

– Det är två pyramidavenbokar och en pelarek. Eken kan klara sig om infarten placeras rätt, men en av avenbokarna är ett av de träd som definitivt är i riskzonen, det andra är mer tveksamt, säger han.

Han konstaterar också att platsen är helt omringad av lindar.

– För att överhuvudtaget kunna köra in där blir de tvungna att ta bort någon av dem också.

Han drar slutsatsen att det finns ansvariga som ljuger om träden.

– Jag tycker inte att det är korrekt, säger han.

Han tycker inte heller att det är seriöst av kommunens företrädare att tala om att kalla in en arborist när bygget kommit igång.

– Det borde göras när arbetet planeras, inte när man börjat bygga, säger han.

Han förklarar att om trädkronorna reduceras så skadas också trädens rotsystem. Det är särskilt allvarligt när det gäller gamla träd.

– Vissa av träden är gott och väl 100 år gamla.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se