torsjö live vers2

Paviljongflytt nästa vecka – för 2,5 miljon

Paviljongflytt nästa vecka – för 2,5 miljon

Att flytta musikpaviljongen kostar totalt cirka 2,5 miljon kronor. Det står klart efter att entreprenören lämnat prisuppgift och kommunen beräknat totalsumman genom att lägga till projekteringskostnader med mera.

Politikerna vill nu skynda på flytten och arbetena inleds på måndag eller tisdag.

Byggnadsnämnden har nu beslutat om rivnings- och bygglov för att flytta musikpaviljongen. Det kan ske omedelbart. Foto: Berit Önell
Det kommer att kosta betydligt mer än tidigare sagts att flytta paviljongen. Foto: Berit Önell

Kommunen hade bett entreprenören Erlandssons Bygg att lämna prisuppgift senast imorgon, fredag. Men redan på onsdagen meddelade företaget att arbetet kan utföras för 1 950 000 kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Utöver den summan tillkommer projekteringskostnader med mera, så totalsumman blir cirka 2,5 miljon, berättar Mats Olsson, projektchef på kommunens tekniska avdelning.

Någon politisk diskussion om priset blir det inte, trots att kostnaden är betydligt högre än vad kommunen får in på försäljningen av Officersparken till byggherren Jacob Karlsson, en miljon kronor. Den är också betydligt högre än de summor som tidigare nämnts, som mest 1,3 miljoner kronor.

– Mark- och exploateringschef Jakob Ruter tar det ur exploateringsbudgeten, förklarar Mats Olsson, som inte vill uttala sig om rimligheten i summan.

När tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) får frågan uttrycker han sig lite svävande.

– Det är klart att det betyder mycket var priset hamnar, men det är inom delegationen, det är de uppgifter jag fått från projektledaren, säger han till Frilagt.

Han hänvisar till tjänstemännen.

– Det är inte jag själv som handlägger det här, säger han.

Politiska läget stressar

Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell
Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell

Ulf Erlandsson (SD), som arbetat för paviljongens bevarande i Officersparken, fick information om brådskan vid ett beredningsmöte inför kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen. Där informerade Lars Olsson och Mats Svensson från tekniska nämnden om att flytten av paviljongen ska påbörjas i nästa vecka.

– Jag blev både irriterad och ledsen. De vill väl sätta igång så fort som möjligt. I januari blir det kanske en ny majoritet. Vi har sagt att vi vill ha kvar musikpaviljongen och det vill delar av alliansen också, säger han.

Han tror att det är viktigt för den styrande minoriteten att paviljongflytten blir av, inte bara för att det gått prestige i frågan, utan också för att tillmötesgå Jacob Karlsson. Enligt köpekontraktet får han tillträde till fastigheten först när paviljongen är flyttad.

– Mycket märkligt att de inte lyssnar på folket. Om de istället väntat och medgett att de gjort fel hade de vunnit i förtroende, säger Ulf Erlandsson.

Lars Olsson (C ) tror inte att det är lönt att återställa den skadade musikpaviljongen.
Lars Olsson (C ).

Lars Olsson medger att det är bråttom att flytta paviljongen på grund av det politiska läget.

– Det kan man säga att det är, säger han.

Han betonar att det finns ett avtal som ska fullföljas.

– Det är det vi har jobbat med och det är därför det har tagit lång tid. Nu finns det detaljerade ritningar över hur arbetet ska utföras, säger han.

Mats Olsson berättar att kommunen fått klartecken från Erlandssons bygg om att arbetena kan starta i nästa vecka.

– Vi ska ha ett startmöte på tisdag, men de får börja redan på måndag om de vill, säger Mats Olsson.

Hägnas in

Först ska både den nuvarande platsen för musikpaviljongen och den nya placeringen hägnas in. Sedan ska ledningar med mera märkas ut, liksom var den nya byggnaden ska stå.

Därefter inleds grundläggningen på den nya platsen. När den är klar byggs stommen till takpelarna. Arbetet fortskrider därefter med tillverkning av nya byggnadsdelar och flytt av de delar från den gamla paviljongen som kan användas.

– Det vi kan ta med är taket, fönstren och granitblocken till trappan, säger Mats Olsson.

Han berättar att ett väderskydd ska användas vid arbetena.

– Det måste man ha för att kunna jobba så här års, säger han.

Han berättar också att Erlandssons bygg kommer att ha specialisthjälp av Sven Jinert AB för att lyfta taket på paviljongen.

I april ska paviljongen stå klar på sin nya plats.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se