torsjö live

Miljöpartiets oförmåga – på alla plan

Miljöpartiets oförmåga – på alla plan

Vi erinrar oss miljöpartiets avhoppade bostadsminister Mehmet Kaplan och dennes samröre med högerextrema grå vargarna. Yasri Khan föreslagen till partistyrelsen hoppar av efter att vägrat ta en kvinna i hand. Olika turer kring tidigare språkröret Åsa Romson har vi dessvärre också i färskt minne.
Isabella Lövin tidigare journalist och således representerande ”tredje stadsmakten” lämnar denna sin roll för att träda in i maktens boningar.
Hon är nu minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister! Språkrör tycks hon också vara tillsammans med partiets som det synes minst sagt naive Gustav Fridolin. Huruvida Fridolins vänskap med Mehmet Kaplan kvarstår finns måhända anledning att fråga sig.
Med tanke på den pragmatism Lövin ådagalägger tycks Miljöpartiets grundläggande ideologiska ståndpunkter sedan länge vara akterseglade. Lövin, och som synes andra partiföreträdare, har i grunden skjutit partiets trovärdighet i sank. Detta tycks bekräftas av aktuella oppositionssiffror. Dessa siffror borde för Miljöpartiet De Gröna vara minst sagt alarmerande.
I vår egen kommunala sandlåda har miljöpartiet totalt misslyckats med att föra ut sin politik till vetgiriga medborgare. Evert Storm företrädare för bevarande av Musikpaviljongen med omgivande park samt gruppen för demokratins bevarande i Hässleholms kommun bjöd in miljöpartiet för att ge partiet möjlighet att informera om partiets övergripande ideologi och syn på lokala frågor.
Miljöpartiet företräddes av partiets sekreterare som mottogs med ljus på bordet och fika framdukad. Mötet skedde i offentlig lokal på Kafé Verum. En ”neutral” gäst Jan Berg boende på paviljongområdet var särskilt inbjuden att delta i mötet. Närvarande förutom undertecknade var också Kaj Alfredsson.
Sekreteraren kunde inte ge någon information om det egna partiet. Frågor om det egna partiets miljöprogram för kommunen kände hon inte till ej heller hur många betalande medlemmar det lokala partiet har. Hon fann för gott att lämna mötet efter tio minuter.
Miljöpartiet får en ny vänlig inbjudan på vilken ett häpnadsväckande svar (mail) erhålles. Detta undertecknat av Dolores Öhman på styrelsens vägnar.
Dolores Öhman skriver bl.a. i sitt mail citat ”Vi accepterar dock icke ert bemötande som är på gränsen till förfölj och ofredande i lagens mening” slut på citat (undertecknade har inte gjort sig skyldig till någon felstavning utan endast exakt återgivit texten). Öhman talar om att partiets sekreterare skulle mötts av sex män, hätsk stämning, aggressivitet i både ord och ton, höjda röster och citat ”och slog vid något tillfälle näven i bordet” slut på citat.
Miljöpartiets sekreterare och Öhmans exempellösa påstående får tala för sig själva.
Våra två ”oberoende och neutrala” gäster kan komma att ge sin syn på sanningshalten i dessa. Till detta finns anledning att återkomma när saken ytterligare i demokratisk ordning belysts.
Undertecknade har när detta skrivs mött samtliga nio partier i Hässleholms kommun.
Alla möten, undantaget miljöpartiet som framgår ovan, har präglats av gemensamt informationsutbyte och livliga diskussioner under ordnade former.
Dolores Öhman påminnes till sist med skärpa om att politiska partier uppbär av skattemedel utgående partistöd och förutsättes vara öppna demokratiska inrättningar i stånd att ge information om partiet dess idéer och verksamhet.

Evert Storm. Leif Henningsson, Peter Alf, Ronny Larsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se