torsjö live vers2

Ifrågasätter dyr flytt av paviljongdelar

Ifrågasätter dyr flytt av paviljongdelar

Flera politiker ifrågasätter nu flytten av musikpaviljongen, främst för att den blir så dyr och att större delen av byggnaden inte går att flytta.

– Då är det ingen flytt utan rivning och nybyggnation, säger Lars Johnsson (M).

Tekniska nämndens arbetsutskott fick på torsdagen kallelse till ett extrainsatt möte på tisdag med bara en punkt på dagordningen: ”Antagande av entreprenör. Handlingarna på bordet”.

Ernst Herslow (FV) är upprörd över att ledamöterna gång på gång får handlingar i knäet i sista stund, men förutsätter att ärendet gäller paviljongen. Han tänker begära återremiss.

Björn Widmark, till vänster, och Ernst Herslow i Folkets väl är kritiska till värderingen av Havremagasinet. Foto: Berit Önell
Ernst Herslow (FV) lutar åt att begära återremiss när tekniska nämndens arbetsutskott tar upp paviljongfrågan igen på tisdag. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat har konsultfirman Ramboll på kommunens uppdrag utrett hur musikpaviljongen ska kunna flyttas. Enligt konsulterna är det omöjligt eller olämpligt att flytta det mesta av paviljongen. De enda delar av byggnaden som bedöms flyttbara är taket och fönstren. Resten måste nytillverkas på den nya platsen, på andra sidan kaserngården.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Själva flytten, som kan inledas i nästa vecka, kostar 1 950 000 kronor att genomföra. Enligt kommunens projektchef blir totalkostnaden, inklusive projektering med mera, hela 2,5 miljon kronor.

– Ebberöds bank, helt huvudlöst, säger Lars Johnsson om kostnaden.

Han tycker att kostnaderna och möjligheterna att flytta paviljongen borde ha undersökts innan fastigheten såldes för bara en miljon kronor, alltså med en förlust på 1,5 miljon.

– Det är så oskickligt hanterat som det bara kan vara. Varje sund människa skulle ha avstått ett sådant projekt. Det är slöseri med skattebetalarnas pengar. Kommunen förlorar ju pengar på affären. Det borde finnas en chans att backa när kostnaden står klar, men det har väl gått prestige i ärendet, säger han.

Fullmäktigeledamoten och advokaten Lars Johnsson (M) funderar på om köpeavtalet med Jakob Karlsson kan sägas upp om paviljongen inte går att flytta utan att den blir förstörd. Foto: urban Önell
-Kommunen förlorar ju pengar på affären, säger Lars Johnsson (M). Foto: urban Önell

Om detaljplanens formuleringar om att paviljongen måste flyttas är juridiskt bindande, så kan det vara olagligt att riva den.

– I vilket fall är det en flytt vi har beslutat om, inte en rivning, säger Lars Johnsson, själv advokat till yrket.

Han har dock svårt att se att det går att göra något åt saken i dagsläget.

– Nej, politiskt finns inga möjligheter att göra något. De styrande har majoritet i styrelser och nämnder och de lyssnar inte på oss, säger han.

Ernst Herslow har inte fått någon information om den höga kostnaden för flytten, mer än vad han läst i Frilagt.

– Det verkar vara ett mönster att vi ska få information så sent att vi inte hinner förbereda oss, säger han.

Han menar att det gick till på samma sätt när tekniska nämnden skulle besluta om ombyggnaderna av centrum och Österås idrottsplats.

– Vi är inte delaktiga i processerna utan får ärendena i knäet när de redan är beredda. Sedan ska vi ta ansvar för dem, säger han.

Han lutar åt att begära återremiss med anledning av de höga kostnaderna för att flytta några få delar av paviljongen.

Han gissar att anledningen till att ärendet nu lyfts politiskt en gång till är att tjänstemännen inte på delegation kan fatta beslut om så höga summor. Vilken delegation som egentligen gäller i fallet är dock oklart. Förvaltningschefen har delegation i vissa affärer på upp till en miljon kronor, men när det gäller rivning av fastigheter måste arbetsutskottet besluta.

Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell
-Inte klokt så dyrt, säger Ulf Erlandsson (SD) . Foto: Urban Önell

Lars Johnsson reagerar också på att tekniska nämndens ledamöter får handlingar vid sittande möte.

– Det är inte acceptabelt att hantera det så. De måste få läsa in sig på ärendena, säger han.

Även Ulf Erlandsson (SD) är förvånad och upprörd över kostnaden.

– Det är ju inte klokt så dyrt, säger han.

Han hoppas på ett valtekniskt samarbete med den borgerliga alliansen så snart som möjligt och att det då blir majoritet för att bevara paviljongen i Officersparken.

– Det här beslutet borde absolut rivas upp. Vi måste lyssna på folket, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se