torsjö live vers2

Oförmågan att lyssna på gräsrötterna

Oförmågan att lyssna på gräsrötterna

En icke oväntad bakläxa fick socialdemokraten och kommunstyrelseordföranden Lena Wallentheim och hennes politikerkamrater både till höger och vänster. Detta skedde när resultaten av SBC:s medborgarundersökning presenterades hösten 2016. Dessa talar sitt tydliga språk.

Vi förvånas knappast av de resultat undersökningen kommit fram till. Förtroendet för kommunens politiker är fortsatt lågt. En allvarlig situation våra politiker själva försatt sig i genom en rad för medborgare och skattebetalare förödande ”affärer”.

Av undersökningen framgår också att medborgarna upplever brist på inflytande och dåliga möjligheter att få kontakt med ansvariga politiker och små möjligheter att kunna påverka.
Detta har vi läsare i Frilagt på nyhetsplats med stort intresse kunnat ta del av.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det framkommer också att Wallentheim vill göra det enklare för invånarna att vara med att påverka kommunens utveckling. Hon tycker inte att tillräckligt gjorts sen förra mätningen. Hon säger att vi (politiker?) måste vara ute mer och lyssna mer.

Lena Wallentheim (S) du fick en vänlig inbjudan från rörelsen för Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande och rörelsen för demokratins bevarande i Hässleholms kommun. Du valde att inte komma i motsats till din kommunalrådskollega Per Palmgren (M). Detta för att nämna en bland många politiker som valde att komma. De som kom tog med ett undantag, miljöpartiet, till vara sin möjlighet att informera om sina respektive partiers syn på olika frågor.

Lena Wallentheim, du talar om att politiker ”måste vara ute mer och lyssna mer”. Detta har du misslyckats med. Du påminns om att tusentals medborgare aktivt stödde Musikpaviljongen med omgivande parks bevarande. Deras möjlighet att påverka kunde du medverkat till genom att låta dem och andra komma till tals i en folkomröstning.

Du valde att slå dövörat till och istället huka dig i maktens korridorer.

Ditt minoritetsstyre är i gungning. Du och dina samarbetspartners fick inte majoritet i kommunfullmäktige för er budget.

Ditt parti talar mycket om solidaritet. I verkligheten tar du som kommunalråd ut ett arvode som är i paritet med vad en riksdagsman uppbär. För detta har du ett eget personligt ansvar. Lena Wallentheim, måhända har tiden kommit för att tänka över din roll som kommunpolitiker? Detta med tanke på den övergripande ideologi ditt parti så högtravande talar om på sin hemsida.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se