torsjö live vers2

Slöseriet bara fortsätter

Slöseriet bara fortsätter. Ja, inte bara med pengar, utan även med kulturellt kapital. Nu brinner det i knutarna att få Paviljongen riven och flyttad. En ny majoritet bankar på dörren och det finns en öppning för en ändring av rivnings/flyttningsbeslutet. Räkningen har i dagarna kommit och skattebetalarna ”bjuder” byggherren på 1,5 miljoner. Gratulerar! Men det […]

Total kollaps i den lokala demokratin

Det har tillåtits gå för långt i Hässleholms kommun. Kommunen styrs inte, den vanstyres. Det vi nu ser utspela sig i politikens dimhöljda värld är förödande för förtroendet för våra politikers förmåga att handskas med resultatet av allas våra ansträngningar, nämligen skattemedel. I skenet av den styrande minoritetens misslyckande med att få igenom sin budget […]

Pris för paviljongflytt hemligstämplades

Offerten för flytten av musikpaviljongen hemligstämplades av kommunens tekniska förvaltning, efter att information om kostnaden redan lämnats ut till Frilagt. De ansvariga backade dock sedan Frilagt ifrågasatt sekretessen. Förklaringen var då att det nya diariesystemet av sig självt hade sekretessbelagt ärendet. Inställningarna i systemet har nu ändrats. I offerten ingår inte ”eventuella arbeten med befintlig […]

En orättvis betraktelse om en rivning?

1983 revs det gamla, vackra stationshuset i Vollsjö.  Stationen var inte bara en vacker tegelbyggnad uppförd på 1860-talet, väl värd att bevara i sig. Den var också barndomshem för en av våra största och mest folkkäre författare, Fritiof Nilsson Piraten och ofta nämnd i dennes skrönor och romaner. En stark folkopinion kämpade tappert för att bevara stationshuset. […]