torsjö live

Total kollaps i den lokala demokratin

Total kollaps i den lokala demokratin

Det har tillåtits gå för långt i Hässleholms kommun. Kommunen styrs inte, den vanstyres.

Det vi nu ser utspela sig i politikens dimhöljda värld är förödande för förtroendet för våra politikers förmåga att handskas med resultatet av allas våra ansträngningar, nämligen skattemedel.

I skenet av den styrande minoritetens misslyckande med att få igenom sin budget och risken för att vi efter årsskiftet har en ny styrande majoritet i fullmäktige agerar S, MP, C och V fullständigt vettlöst.

Musikpaviljongen ska nu rivas i panik. Det som ursprungligen framgick av avtal beträffande flyttning av paviljongen har visat sig inte vara möjligt på sätt som var tänkt. Kostnaden som från början beräknades till 1 miljon kronor har nu blivit en helt annan. Såvitt kan förstås långt mer än dubbelt så mycket. Huruvida ny upphandling enligt gällande regler gjorts sedan helt nya förutsättningar uppstått går inte att få svar på.

De förutsättningar som gällde när kommunfullmäktige fattade sitt beslut om försäljning och bygglov på aktuell tomt har nu sedan nya uppgifter kommit i dagen således i grunden förändras. Ärendet bör således som undertecknad ser det återförvisas till kommunfullmäktige.

Agerar politiker eller tjänstemän utan att se de fakta i ärendet som nu kommit i dagen bör prövning ske i frågan om någon eller några kan ställas till ansvar för det som nu sker.

Vi tar i media del av politikeruttalande från ”oppositionen” där man säger sig inget kunna göra.  Självklart finns det möjligheter att agera, inte minst genom att gå ut och informera medborgare och skattebetalare om det som pågår.

Vad som nu kommer att ske dom närmsta dagarna i ”affären” Musikpaviljongen kommer att få långtgående följder. Detta inte minst när det gäller frågan om politiker och tjänstemäns handhavande med medborgarnas och skattebetalarnas pengar. Det kan också komma att innebära att ett redan lågt förtroende för politiker och tjänstemän når nya bottennivåer.

Låt oss till sist hoppas att beslut fattas som innebär att inte ett totalt demokratiskt mörker sänker sig över vår kommun.

Ronny Larsson i Kvistalånga 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se