Stänger boenden för ensamkommande

Hässleholms kommun avvecklar ett stort antal boendeplatser för ensamkommande barn och öppnar inte boendet för ungdomar med särskilda behov på Stattena. Lokalerna kommer dock att användas till annan verksamhet inom socialförvaltningen, främst som bostäder åt flyktingar som fått uppehållstillstånd. Minskade statliga ersättningar kan ge ett minus på cirka 26 miljoner kronor nästa år och det […]

Vill ställa in möte om paviljongflytt

Kallelsen till tisdagens sammanträde om avtal för att flytta musikpaviljongen underkänns nu av Ernst Herslow(FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden. Skälet är att den skickades ut endast fem dagar i förväg. Enligt reglementet ska kallelse ske senast sju dagar före sammanträdet. Därmed kan besluten som fattas på sammanträdet bli ogiltiga. Tekniska nämndens ordförande Lars […]