Gruppen-3a-328x120

Stänger boenden för ensamkommande

Stänger boenden för ensamkommande

Hässleholms kommun avvecklar ett stort antal boendeplatser för ensamkommande barn och öppnar inte boendet för ungdomar med särskilda behov på Stattena. Lokalerna kommer dock att användas till annan verksamhet inom socialförvaltningen, främst som bostäder åt flyktingar som fått uppehållstillstånd.

Minskade statliga ersättningar kan ge ett minus på cirka 26 miljoner kronor nästa år och det innebär också personalminskningar. Socialnämndens förhoppning är dock att det ska räcka att säga upp personal som är visstidsanställd.

Mottagningsenheten för ensamkommande barn avvecklas eftersom prognosen säger att det inte längre kommer så många till kommunen. Hittills i år har 17 ensamkommande barn placerats här. Socialnämnden ansvarar dock i dagsläget för totalt cirka 230 ensamkommande barn och ungdomar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De statliga ersättningarna för HVB-hem (hem för vård och boende med tillsyn dygnet runt) minskar den 1 juli nästa år och kommunerna uppmanas att satsa på så kallade stödboenden med mindre bemanning för de äldre ungdomarna.

Under 2016 har flera nya HVB-hem startats i kommunen och en del har inte hunnit öppna innan det nu är dags att avveckla. Cirka 50 platser ska bort under 2017, 30 under 2018-2019 och 20 under 2020-2022.

Villan ligger på Stambanegatan och har stora utrymmen där ett HVB-hem med åtta platser kan få plats. Foto: Berit Önell
Kommunen köpte villan på Stambanegatan för att öppna HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn med trauman, men det står nu klart att verksamheten inte ska starta. Foto: Berit Önell

De som upphör 2017 är Linagården i Tostarp, Pilen på Pilgatan i Hässleholm och Tornet på Hagtornsgatan. Stammen på Stambanegatan öppnas inte. Samtliga fastigheter ägs eller hyrs långsiktigt av kommunen och kommer att användas som lägenheter eller tillfälliga boenden till behövande.

Drygt 20 platser kommer att omvandlas till stödboende. Utslusscentralen Eken i Vittsjö upphör och dess utbildning och stöd till ungdomar i stödboende kommer att flytta till lokaler på HVB-hemmet Veragården.

De HVB-hem som kommer att vara kvar är nyrenoverade Klaragården vid Qvarngården med 16 platser, som ännu inte öppnat, Stationen på Norra station med tio platser, Majagården i Vittsjö med 19 platser och Veragården i Vittsjö med 25 platser. Totalt alltså 70 platser. En del av de ensamkommande ungdomarna är också placerade i familjehem.

På Veragården finns i dagsläget bara 14 ungdomar på grund av att brandlarmet är otillräckligt och att det blivit tvist mellan kommunen och fastighetsägaren om vem som ska betala vad.

Enligt prognosen ska 63 personer med uppehållstillstånd placeras i Hässleholms kommun 2017.

– Det betyder att vi behöver fler bostäder. I bästa fall kommer familjer, så att det blir lite färre hushåll, säger socialchef Sus Lantz-Eriksen.

Hon konstaterar att stor bostadsbrist råder i kommunen.

– Då skapar vi åtminstone några bostäder genom att omvandla boendena för ensamkommande flyktingbarn till lägenheter, säger hon.

Det krävs inte heller några större ombyggnader.

– Nej, det handlar mest om små justeringar. I något fall måste ett kök flyttas tillbaka och någon vägg behöver flyttas, förklarar Sus Lantz-Eriksen.

Personalsituationen ska nu ses över. I februari väntar fackliga förhandlingar om omplaceringar och eventuellt uppsägningar.

– Vi hoppas slippa säga upp fast anställda, men vi vet inte ännu hur det blir, säger Sus Lantz-Eriksen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se