Gruppen-3a-328x120

Vill ställa in möte om paviljongflytt

Vill ställa in möte om paviljongflytt

Kallelsen till tisdagens sammanträde om avtal för att flytta musikpaviljongen underkänns nu av Ernst Herslow(FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden. Skälet är att den skickades ut endast fem dagar i förväg. Enligt reglementet ska kallelse ske senast sju dagar före sammanträdet. Därmed kan besluten som fattas på sammanträdet bli ogiltiga.

Tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) räknade så sent som på torsdagsförmiddagen med att tjänstemännen kunde fatta beslut om flytten utan ytterligare politiska diskussioner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men på eftermiddagen gick kallelsen till sammanträde i arbetsutskottet alltså ut eftersom det stod klart att offerten från entreprenören Erlandsson Bygg innebar att kostnaden skulle bli högre än tjänstemännens delegation tillåter. Förvaltningschefen har rätt att besluta om så kallat avrop inom ramavtal för belopp upp till en miljon kronor. Offerten ligger på nästan det dubbla, 1 950 000 kronor. Därutöver har tekniska förvaltningen haft utgifter för projektering med mera, vilket gör att totalsumman blir cirka 2,5 miljon kronor.

Ernst Herslow skickade på lördagsförmiddagen ett mejl till tekniska nämndens ledamöter och sekreterare.

– I och med att kallelsen skickades ut endast fem dagar före sammanträdesdagen, blir besluten som fattas på sammanträdet den 20/12 sannolikt ogiltiga, skriver han.

Han förklarar att han därför förutsätter att ny kallelse med regementsenlig framförhållning skickas ut, och att liggande kallelse inte gäller.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se