torsjö live vers2

Unikt att kommun vill bebygga grönområde

Unikt att kommun vill bebygga grönområde

– Det är ytterst ovanligt att en kommun exploaterar ett grönområde. I det fallet är Hässleholms kommun unik.

Det fastslog arboristen de Gourét Litchfield när han på söndagen informerade ett drygt 50-tal intresserade vid ett möte i Officersparken.

Den sällsynta pyramidavenboken lär inte klara det planerade husbygget i Officersparken, enligt arboristen de Gouret Litchfield, till höger. Peter Alf, till vänster, Leif Henningsson och Evert Storm medverkade också vid söndagens samling viv paviljongen. Foto: Ronny Larsson
Den sällsynta pyramidavenboken lär inte klara det planerade husbygget i Officersparken, enligt arboristen de Gouret Litchfield, till höger. Peter Alf, till vänster, Leif Henningsson och Evert Storm medverkade också vid söndagens samling vid paviljongen. Foto: Ronny Larsson

De Gourét Litchfield, en auktoritet inom trädvård i såväl Sverige som internationellt, har på eget initiativ gjort en utredning om hur en byggnation i Officersparken kommer att påverka trädbeståndet. För, som Peter Alf i gruppen för musikpaviljongens bevarande uttryckte det:

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är viktigt att påpeka att det handlar om så mycket mer än bara paviljongen. Det är en fråga om hela miljön i Officersparken.

Att inga träd skulle ta skada av en byggnation tror inte de Gourét Litchfield på. Hans inventering visar att minst tre, hundraåriga, lindar och en avenbok, som är ganska sällsynt, måste offras.

– Jag blir klart störd av planerna på att bygga här. Det är ett slag mot den totala miljön att bygga ett hus som, enligt min uppfattning, inte alls passar in här. Dessutom förstörs en kulturhistorisk miljö.

Han menar också att det finns en rad frågetecken kring resten av träden i parken. Hur kommer de att påverkas av tunga byggmaskiner? Hur tänker man lösa parkeringsfrågan och vad händer när man upptäcker att träden skymmer både utsikt och solljus för de boende? Även dräneringen av marken kommer att förändras när man bygger och allt detta kommer att påverka trädbeståndet negativt, säger han.

På tisdag ska tekniska nämndens arbetsutskott ha ett möte för att godkänna kostnaderna, minst 2,5 miljoner kronor, för flytten som i praktiken, till större delen, blir rivning och nybyggnation eftersom det mesta av musikpaviljongen inte går att flytta. I gruppen som arbetar för att rädda paviljongen och miljön i Officersparken konstaterar man dock att det inte går att ta något beslut utan att bryta mot kommunallagen. Detta eftersom kallelsen till mötet skickats ut för sent.

– Skulle de ändå påbörja flytten så får de flytta oss samtidigt, säger en av initiativtagarna, Evert Storm, och möts av applåder från de närvarande.

Gruppen kommer att bevaka paviljongen dygnet runt från och med måndag morgon klockan 07.

Gert Jacobsson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se