torsjö live vers2

Havremagasinet visades upp

Havremagasinet visades upp

När Hibab bjöd in till pressvisning av Havremagasinet var  listan på medverkande politiker och tjänstemän lång. Foto: Urban Önell
När Hibab bjöd in till pressvisning av Havremagasinet var listan på medverkande lång. Foto: Urban Önell

I Havremagasinet, en av Hässleholms mest kända byggnader, pågår en febril aktivitet. Huset byggs om för att rymma moderna kontors- och konferenslokaler. Under måndagen inbjöd kommunala bolaget Hibab till pressvisning av lokalerna.

Politiker och tjänstemän verkade nöjda med hur renoveringen framskrider, från vänster kommunalrådet Mats Sturesson (C ), skolchef Eva Andersson, kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Joachim Fors.
Politiker och tjänstemän verkade nöjda med hur renoveringen framskrider, från vänster kommunalrådet och styrelseordföranden i Hibab Mats Sturesson (C), skolchef Eva Andersson, kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och barn- och utbildningsnämndens ordförande Joachim Fors.

Ett stort antal kommunala tjänstemän och politiker var på plats under visningen. En blivande hyresgäst, Eva Andersson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, var en av dem som vandrade runt på byggarbetsplatsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har varit utspridda på många olika ställen innan, nu samlas vi här, säger Eva Andersson. Det har pratats om det här i många år. Nu är vi jätteglada för att det blir av.

Roger Svensson från entreprenören Göinge bygg lotsade runt besökarna.

Det är mellan 20-30 personer som jobbar för att färdigställa lokalerna som ska vara inflyttningsklara vid nästa årsskifte. Ambitionen är att behålla så mycket som möjligt av husets karaktär, exempelvis de kraftiga träbjälkarna.

– Det här huset har verkligen en själ, säger Roger Svensson.

Entreprenören hävdade också att nybyggda lokaler inte varit möjliga att ta fram till samma pris.

Fastighetsägaren Hibab, representerad av sin styrelseordförande, Mats Sturesson (C ), framhöll också husets förtjänster.

– Det blir en kreativ arbetsmiljö.

Arbete pågick under visningen.
Arbete pågick under visningen.

Det är mycket kvar som ska göras. Främst invändigt. Huset har nämligen till stora delar varit helt oinrett och nyttjats som förråd under årens lopp. Fjärrvärme ska dras in och element installeras. Toaletter och kök ska byggas. Väggar mellan kontoren monteras, i likhet med ljud- och brandisolering. Utvändigt ska bland annat taket bytas och takfönster sättas in. Ombyggnaden beräknas kosta omkring 50 miljoner kronor.

Förutom barn- och utbildningsförvaltningen ska även fritidskontoret flytta in. Sedan tidigare har kommunens IT-avdelning hållit till här, men finns under ombyggnadstiden i tillfälliga lokaler på garnisonen.

Havremagasinet byggdes ursprungligen för att fylla militärens behov av förrådslokaler och stod klart år 1919. Det finns bara tre liknande byggnader i Sverige. Magasinet är 30 meter högt, har en invändig yta som uppgår till 4 000 kvadratmeter, uppdelade på sex våningar, plus källare.

Urban Önell

Lena Wallentheim beundrade utsikten från ett av de stora fönstren.
Lena Wallentheim beundrade utsikten från ett av de stora fönstren.
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) berättade som ordförande i Hibab om framtidsplanerna för huset medan Roger Svensson på Göinge Bygg lotsade besökarna runt.
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) berättade som ordförande i Hibab om framtidsplanerna för huset medan Roger Svensson på Göinge Bygg lotsade besökarna runt.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se