torsjö live vers2

Nytt möte om paviljonganbud 28 december

Nytt möte om paviljonganbud 28 december

Tekniska nämndens arbetsutskott kallades idag till nytt möte om anbud för flytten av musikpaviljongen. Det blir i mellandagarna, onsdagen den 28 december. Även tekniska nämnden kallas till möte i samma ärende.

Det möte i arbetsutskottet som skulle ägt rum idag blev inställt på grund av att kallelsen gått ut för sent och därmed stred mot reglementet, vilket hade kunnat göra beslutet ogiltigt.

Ronny Larsson tycker att de politiska partierna borde ta tillfället i akt att rekrytera medlemmar bland de många medborgare som engagerat sig i frågan om musikpavilongen. Foto: Berit Önell
Flytten av musikpavilongen ska behandlas i både tekniska nämnden och dess arbetsutskott den 28 december. Foto: Berit Önell

Kommunen har försökt skynda på den omstridda flytten av musikpaviljongen sedan konsultrapporten om hur den ska genomföras blev klar. Rapporten visade att det mesta av paviljongen inte klarar en flytt. En ny paviljong måste byggas och på den kan det gamla taket och fönstren placeras, till en kostnad av totalt cirka 2,5 miljoner kronor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Arbetet har inte upphandlats utan hanteras inom kommunens ramavtal för byggtjänster om kostnaden hamnar på max tre miljoner kronor. Erlandssons bygg har lämnat en offert på 1 950 000 kronor för flytten. Inklusive projektering med mera landar priset på cirka 2,5 miljoner, enligt projektchef Mats Olsson på tekniska förvaltningen.

Det är dock inte säkert att kostnaden stannar där. Anbudet är ett så kallat budgetpris, vilket innebär att löpande räkning med fasta timpriser enligt avtal gäller.

Kostnaden blir i vilket fall dyrare än väntat och tjänstemännen kan inte besluta på delegation om så kallat avrop i ramavtal när priset överstiger en miljon kronor. Därför måste politikerna kallas samman.

På onsdag klockan nio sammanträder tekniska nämndens arbetsutskott och klockan tio nämnden. Vid båda mötena finns bara en punkt på dagordningen: Antagande av anbud. Projekt musikpaviljong.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se