torsjö live vers2

Vite för dålig kontroll på farligt avfall

Vite för dålig kontroll på farligt avfall

Stora högar med blandat metallskrot och annat ligger under bar himmel på Malmö Metalltekniks fastighet, före detta Eftec på Läreda industriområde.
Stora högar med blandat metallskrot och annat ligger under bar himmel på Malmö Metalltekniks fastighet, före detta Eftec på Läreda industriområde.

Miljönämnden kräver vid vite på 100 000 kronor att företaget KB Malmö Miljöteknik redovisar hur stora mängder farligt avfall med mera som hanteras och hur det tas om hand på dess anläggning i Hässleholm.  Här ligger stora högar med osorterat metallskrot, byggavfall med mera under bar himmel. Risk finns att lakvatten förorenar det kommunala avloppsnätet alternativt yt- eller grundvatten. Föreläggandet gäller tio olika punkter med 10 000 kronor i vite på varje. Vid uteblivna redogörelser sätts ett löpande vite på 10 000 kronor per vecka tills samtliga svar kommit in.

Misstankar om grovt miljöbrott finns mot företaget på andra orter i Skåne.

Bygg- och rivningsavfall mellanlagras också hos Malmö Miljöteknik.
Bygg- och rivningsavfall mellanlagras också hos Malmö Miljöteknik.

Miljökontoret gjorde ett oanmält tillsynsbesök på Miljötekniks fastighet Träskon 5, tidigare Eftec, på Läreda industriområde, i slutet på september. Nu har miljönämnden fattat beslut och företaget får sex veckor på sig att svara. Föreläggandet gäller omedelbart även om det skulle överklagas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vid besöket skulle platschef närvara. Den som tog emot hävdade dock att han inte var platschef utan bara ställföreträdare. Han uppgav att chefen inte var anställd utan inhyrd.

Ställföreträdaren kunde knappt svara på någon av de frågor som miljöinspektörerna ställde.

– Det var frågor om sådant som de är skyldiga att ha koll på, som avfallsmängd och var utsläpp av vatten sker. Det ska inte spela någon roll om chefen är på plats eller ej, säger en av miljöinspektörerna som på grund av ärendets karaktär vill vara anonym.

På anläggningen finns även elektronik, vitvaror och delar av fordon mellanlagrade. Dessutom observerades tunnor och cisterner som använts för förvaring av olja eller andra kemikalier. Företagets företrädare sa till miljöinspektörerna att det även kan finnas fordonsbatterier och behållare med miljö- och hälsofarliga kemikalier i högarna, men han var inte säker.

Metallutfällningar

I anslutning till avfallshögen med metallskrot observerades metallutfällningar på asfalten. Dagvattnet visade spår av oljeläckage i form av oljeskimmer. Företagets företrädare uppgav att en oljeslang till ett fordon gått sönder dagen före miljökontorets besök. Detta tillbud hade dock inte rapporterats eller noterats i något av bolagets system för egenkontroll.

Företrädaren hävdade att allt dagvatten som uppstår inom området leds till en oljeavskiljare. Han kunde inte säga om den besiktigats, tömts eller om utgående vatten provtagits.

En hög med avfall bestod av bygg- och rivningsavfall, asfalt och schaktmassor. Enligt bolagets företrädare användes enbart okulär besiktning för att avgöra om detta avfall var fritt från föroreningar.

Razzia mot företaget i Lomma

Miljöchef Sven-Inge Svensson berättar att flera kommuner i Skåne har ärenden som rör misstänkta miljöbrott hos Miljöteknik.

– Hantering av avfall är en gråzon, säger han

I Lomma kommun genomförde polis och åklagare för två år sedan en razzia tillsammans med miljökontoret där. Efter ett stort polistillslag med understöd av helikopter anhölls tre personer för grovt miljöbrott. Anläggningen var avspärrad i flera dagar medan kriminaltekniker undersökte platsen.

– Det fanns också misstankar om ekonomisk brottslighet, berättar Sven-Inge Svensson.

Med anledning av att det finns ärenden hos flera kommuner skickar miljönämnden i Hässleholm sina handlingar om Metallteknik även till länsstyrelsen.

– Det finns en oro för att de flyttar sin verksamhet mellan olika platser, säger Sven-Inge Svensson.

Miljönämnden vill att företaget redovisar bland annat var alla brunnar som tar emot dagvatten på fastigheten finns. Samtliga oljeavskiljare som tar emot vatten från fastigheten och samtliga utsläppspunkter till kommunalt avloppsvatten eller yt- eller grundvatten ska redovisas. Miljönämnden vill också ha en redogörelse för hur metaller avskiljs från dagvattnet och analysprotokoll av utgående vatten.  Företaget ska beskriva hur det säkerställer att farligt avfall avskiljs och mellanlagras under tak på hårdgjord yta och hur spill, läckage och utsläpp avhjälps.

Företaget har nu sex veckor på sig att svara.

Omfattande sanering efter Eftec

På fastigheten tillverkades tidigare bland annat rostskyddsmedel för bilar av Eftec och dess föregångare Dinol och Tikamin. Många miljöfarliga ämnen har hanterats på platsen sedan starten på 1950-talet och när Eftec lade ner verksamheten påbörjades en omfattande sanering. Fastigheten såldes dock 2004 för en miljon kronor till fastighetsbolaget Minnesberg som fortsatte saneringsarbetet. Malmö Metallteknik ingår i samma koncern som Minnesberg.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se