torsjö live vers2

Inte lika julbelysning i hela kommunen

Bilden visar belysta julgranar.

Julbelysning med stjärnor och slingor lyser upp gator och torg i samhällena så här års. Inne i Hässleholms centrum flödar ljuset. Men i de mindre kransorterna är det i år mindre upplyst än tidigare. Det beror på att Trafikverkets lyktstolpar inte längre får användas och att inga dispenser heller ges från och med i år. […]

Rödgröna avfärdar alliansens förslag

Den styrande rödgröna minoriteten avfärdar den borgerliga alliansens förslag till ny ledning av kommunen. – Ett förtäckt samarbete med Sverigedemokraterna, kallas förslaget av Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C ), Hans-Göran Hansson (MP) och Per-Åke Purk (V) i ett pressmeddelande på fredagen. Det parlamentariska läget i kommunen är oklart sedan alliansen med M, KD och […]

Varför så paniskt bråttom?

  Varför är politikern Lena Wallentheim så halsstarrig och varför har hon så paniskt bråttom att vandalisera Officersparken? Varför fördjupar hon ytterligare den svindlande förtroendeklyfta, som skiljer Hässleholms invånare från sina förtroendevalda? Ett bråddjup som nyligen uppmätts i Statistiska centralbyråns landsomfattande undersökning. Att hon skulle drivas enbart av prestige är mindre troligt; någon sådan har […]