torsjö live vers2

Rödgröna avfärdar alliansens förslag

Rödgröna avfärdar alliansens förslag

Den styrande rödgröna minoriteten avfärdar den borgerliga alliansens förslag till ny ledning av kommunen.

– Ett förtäckt samarbete med Sverigedemokraterna, kallas förslaget av Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C ), Hans-Göran Hansson (MP) och Per-Åke Purk (V) i ett pressmeddelande på fredagen.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) berättade att de 46 miljoner kommunen avsatt till fiberetablering inte kommer att räcka. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell
Hans-Göran Hansson ansåg inte att det fanns någon demokratisk grund för en folkomröstning. Foto: Urban Önell
Hans-Göran Hansson. Foto: Urban Önell

Det parlamentariska läget i kommunen är oklart sedan alliansen med M, KD och L i november drev igenom sin budget för 2017 med stöd av SD och FV. Den styrande minoriteten har sagt sig beredd att ställa sina platser till förfogande, men vad det innebär har varit något oklart.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

De rödgröna förklarar nu att de läst om alliansens utspel i tidningen.

– Vi trodde att alliansen hade en plan för hur de hade tänkt styra med sin budget, skriver de.

De betonar att de inte är beredda att ställa sig bakom förslaget som innebär att alliansen tar över ordförandeposterna och lämnar lika många viceposter till de rödgröna som till SD-FV. Antalet ledamöter skulle fördelas med 50 procent till de rödgröna och 25 procent till de båda andra blocken. På det sättet skulle alla förslag behöva stöd av minst två block för att gå igenom.

– Det verkar vara en efterhandskonstruktion. Hur alliansens förslag skulle skapa en stabil lösning för Hässleholms kommun har vi väldigt svårt att förstå. Vi ser det som ett förtäckt samarbete med

Per-Åke Purk (V). Foto: Urban Önell
Per-Åke Purk (V). Foto: Urban Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson C). Foto: Berit Önell
Mats Sturesson (C). Foto: Berit Önell

Sverigedemokraterna och vi kommer inte att styra kommunen ihop med SD, skriver de rödgröna.

De står fortfarande fast vid sin egen budget.

– Vi står fast vid vår budget samt vårt ställningstagande om att den beslutade alliansbudgeten kommer att begränsa Hässleholms kommuns utveckling, skriver de.

De påminner också om att de bjudit in alliansen till samtal vid flera tillfällen innan budgeten beslutades i kommunfullmäktige, men inte mött någon vilja att i samförstånd försöka finna lösningar för kommunens framtid.

– Vi konstaterar att Alliansen inte har en fungerande plan för hur man ska styra kommunen, avslutar Lena Wallentheim, Mats Sturesson, Hans-Göran Hansson och Per-Åke Purk sitt pressmeddelande.

De meddelar att de inte kommer att ge några ytterligare kommentarer förrän efter helgerna.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se