torsjö live vers2

Slöseriet med skattepengar

Slöseriet med skattepengar

Hur länge har skattebetalarna råd med att betala för kommunledningens dåliga affärer? När skall dessa ledande politiker stoppas?

Deras beslut är förödande och leder till en försämring av kommunens ekonomi som berör skolor, äldreomsorg, kommunikationer samt Hässleholms bevarande av äldre miljöer. De lärde sig definitivt inget av sitt besök i Kristianstad, ett besök helt i onödan på skattebetalarnas bekostnad. De har ingen ekonomisk plan för att sköta kommunens utveckling och ekonomi. De har definitivt ingen utbildning i ekonomi. Exempelvis kan nämnas parkeringsgaraget, tomten bakom netto m.fl. och nu senast paviljongen.  Dessa damer och herrar har ingen utbildning i vanlig ekonom eller företagsekonomi utan enbart blivit valda av de olika partierna att företräda dom. De har ingen som helst kompetens eller utbildning i att styra över kommunens och skattebetalarnas skattemedel. Sitter de kvar mot sitt eget bättre vetande behöver de en god man som hjälper dem att sköta ekonomin, och de bör definitivt entledigas med det snaraste från sina uppdrag i den beslutande kommunledningen. Som exempel kan man fråga vilken ekonomisk utbildning har en undersköterska som kvalificerar henne till att sköta mer än sin egen undersköterskelön?

Vilka fördelar har dessa damer och herrar fått från ett par byggherrar då de med en dåres envishet måste genomföra den ena dåliga affären efter den andra på löpande band, samt genomföra kommunens idag absolut sämsta affär T4, Sälja mark för 1 miljon och ha utgifter för minst 2,5 miljoner för att kunna sälja. Här borde ståndrätt kunna utkrävas av hela den beslutsfattande församlingen. Deras beslut som går emot folkets vilja angående T 4, främjar ju även laglöshet vilket bekräftas av de senaste förstörelserna av paviljongen på T 4.

Kent Matsson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se