torsjö live vers2

2016 – ett framgångsrikt år för Frilagt

2016 – ett framgångsrikt år för Frilagt

2016 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Frilagt. Många viktiga avslöjanden har publicerats, en insändarsida har startat, en satsning på medborgarjournalistik har inletts och fler och fler har börjat läsa tidningen och ge ekonomiskt stöd.

Vi har också uppmärksammat att den svenska pressfriheten i år fyllt 250 år. Därför medverkade bland andra Uppdrag Gransknings chef Nils Hanson i maj i vårt seminarium om det fria ordet.

Urban Önells krönika i Frilagt, Att tänka fritt, var en av de texter som webbplatsen Frittord250 på fredagen, inför avslutningen av pressfrihetsjubileet, lade ut på Twitter.

Nils Hanson, tvåa från höger, från Uppdrag granskning försvarade pressfriheten i Hässleholm på lördagen tillsammans med, från vänster, Tommy Paremo, Burlövs Nyheter, Susanne Ravani, Nättidningen Fyren, Berit Önell, Frilagt, och Marianne Rönnberg Galmor, Bjuvsnytt. Foto: Urban Önell
Nils Hanson, tvåa från höger, från Uppdrag granskning försvarade pressfriheten i Hässleholm vid seminariet i maj tillsammans med, från vänster, Tommy Paremo, Burlövs Nyheter, Susanne Ravani, Nättidningen Fyren, Berit Önell, Frilagt, och Marianne Rönnberg Galmor, Bjuvsnytt. Foto: Urban Önell

Frittord250 är en fristående webbplats som har samlat information om jubileet och den svenska tryckfrihetsgrundlagen, offentlighetsprincipen med mera, på initiativ av ett stort antal organisationer och administrerad via Kungliga biblioteket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

2016 fyllde för övrigt den svenska yttrandefrihetsgrundlagen 25 år och Pressens opinionsnämnd 100 år.

Jonas Nordin, redaktör för Frittord250, tackar nu alla som bidragit med information och på andra sätt uppmärksammat tryck- och yttrandefriheten under jubileumsåret. Han konstaterar att jubileet legat sällsynt rätt i tiden, ett år när flera utredningar och lagförslag inom området presenterats, men frågorna också aktualiserats på ett illavarslande sätt. Bland annat har den oberoende journalistiken angrips även i länder med tidigare väletablerad pressfrihet.

Sverige sjönk från plats fem till åtta i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, främst på grund av att journalister allt oftare utsätts för hot.

– Den oroande utvecklingen för åtminstone med sig en god sak: den gör oss

4.Urban Önell och Gert Jacobsson gav råd och tips för den som vill skriva krönikor eller insändare.
I november var medborgarjournalistik ämnet för ett seminarium i regi av Frilagt, Gruppen för oberoende press och Studiefrämjandet. Urban Önell, till vänster, och Gert Jacobsson gav råd och tips för den som vill skriva krönikor eller insändare. Foto: Anders Lord.

uppmärksamma på att tryck- och yttrandefrihet är en rättighet som måste vårdas. Och för det krävs medvetenhet, kunskap och ansvarstagande, inte bara bland politiker och opinionsbildare utan lika mycket bland den breda allmänheten. Det gångna årets jubileumsprogram har förhoppningsvis bidragit till att stärka denna insikt, skriver Jonas Nordin.

Webbplatsen kommer att finnas kvar som en dokumentation av de aktiviteter som ägt rum och som en resurs där källtexter kan hämtas. Här hittar du den: https://frittord250.se/

Här kan du läsa Urban Önells krönika: https://www.frilagt.se/2016/12/02/att-tanka-fritt/

Frilagt kommer även under 2017, när jubileet är över, att fortsätta det viktiga arbetet för det fria ordet, tillsammans med bland andra Gruppen för oberoende press i Hässleholm. Frilagts målsättning är att gräva ännu djupare för att invånarna ska få den insyn de har rätt till. Det kommer vi att göra med nuvarande resurser, förstärkta av medborgarjournalister, men med starkare ekonomi skulle vi kunna göra mer.

Frilagts framtida möjligheter är beroende av att du som uppskattar tidningen och har möjlighet också bidrar ekonomiskt, förslagsvis genom att sätta in 50 kronor i månaden som stödprenumeration på konto 8403-8, 33 403 635-7, bankgiro 597-6535 eller swish 0708938399. Meddela gärna mejladress, så får du Frilagts nyhetsbrev och annan intressant information. Tack för ditt stöd!

Gott Nytt År!

Berit Önell
Ansvarig utgivare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se