torsjö live vers2

Kräver att kommunen yttrar sig över paviljongflytt

Kräver att kommunen yttrar sig över paviljongflytt

Staketet kring paviljongen är nu stängt för paviljongaktivisterna, Leif Henningsson, till vänster, och Evert Storm. Foto: Berit Önell
Förvaltningsrätten har förelagt kommunen att yttra sig om överklagandet av paviljongflytten som gjorts av bland andra Leif Henningsson, till vänster, och Evert Storm. Foto: Berit Önell

Förvaltningsrätten kräver nu att kommunen yttrar sig över paviljongvännernas överklagande av tekniska nämndens beslut att påbörja flytten av musikpaviljongen. Senast på onsdag, den 4 januari, ska kommunen yttra sig samt skicka in det överklagade beslutet. Samma dag har kommunen och entreprenören Erlandssons bygg planerat ett byggstartmöte.

Paviljongaktivisterna Leif Henningsson och Evert Storm förutsätter att arbetena inte startar innan förvaltningsrätten sagt sitt, men fortsätter att vaka över paviljongen.

Överklagandet är undertecknat av Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf. De hävdar att den planerade flytten strider mot detaljplanen eftersom huvuddelen av paviljongen inte klarar en flytt utan måste nytillverkas, vilket gör att det istället blir frågan om ett nybygge.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dessutom menar de att kostnaden för flytten, som kommunen ska bekosta, är så mycket högre än köpeskillingen för tomten att det innebär att kommunens skattebetalare subventionerar köparen med minst 1,5 miljon kronor. Det skulle då strida mot kommunallagen, särskilt eftersom ingen värdering av tomten skett och ingen annan erbjudits att ge ett bud.

Paviljongvännerna begär också att förvaltningsrätten beslutar om inhibition så att arbetena med flytten inte får starta innan överklagandet behandlats. Domstolen kräver i sitt föreläggande att kommunen yttrar sig även över detta.

Förvaltningsrättens domare Kerstin Hardgren förklarar att beslutet om inhibition inte kan fattas förrän hon fått bättre underlag i ärendet.

– Jag vill se exakt vad beslutet går ut på. Vi är mer eller mindre benägna att besluta om inhibition beroende på vilken utgång vi bedömer att det skulle kunna bli i målet och även vilka konsekvenserna skulle kunna bli utan inhibition, säger hon.

När underlag väl kommit in kan förvaltningsrätten fatta ett snabbt beslut. Enligt Kerstin Hardgren bör det bli klart antingen onsdag eller torsdag.

Evert Storm var åter på plats vid paviljongen för att tända marschaller på måndagsmorgonen och avlöstes efter ett par timmar av andra paviljongvänner. Att ge upp kampen är inte aktuellt.

Leif Henningsson berättar att många i helgen stannat till vid Officersparken för att fotografera musikpaviljongen.

Natten till nyårsafton lossade okända personer en sektion av staketet som Erlandssons bygg stängt på fredagen när paviljongvännerna tog en fikapaus på Café Verum. Det syntes dock inga spår av att någon tagit sig in till paviljongen.

– Om de påbörjar arbetena kommer vi att sätta oss i vägen, men utanför staketet, säger Evert Storm.

Än så länge går de annars runt i parken för att hålla värmen.

– När det blir för kallt sätter vi oss i bilen eller går in på Café Verum, berättar Leif Henningsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se