Gruppen-3a-328x120

Kommunen backar inte om paviljongflytt

Hässleholms kommun anser inte att det strider mot detaljplanen att bygga ny grund, nya pelare och väggstommar på musikpaviljongens nya plats. Det förklarar kommunjuristen Magnus Gjerstad i sitt yttrande till förvaltningsrätten angående paviljongvännernas överklagande av beslutet att låta entreprenören Erlandssons Bygg sätta igång flyttarbetet. Gjerstad menar också att priset för tomten i Officersparken inte är […]

Begränsa smällarna?

Läge nu att reglera och begränsa fyrverkeriskjutandet i tätorter?  Anvisa särskilda platser där det får ske med säkerhetsavstånd till allt och alla som kan ta skada?  Känns verkligen som de negativa sidorna överväger de positiva och att detta inte passar in i ett samhälle där säkerhet och djurhänsyn blivit allt viktigare.  Riskerna, djuraspekten, alla som undviker att […]

Skötselplan för T4:s park och natur avbröts

Hela Officersparken klassades som särskilt skyddsvärd växtlighet i underlaget till skötselplan för T4-områdets park- och naturmark. I detaljplanen för södra T4, som antogs 2009, står att en sådan skötselplan håller på att upprättas. Men arbetet avbröts och idag finns inga riktlinjer för exempelvis hur de gamla träden i parken ska skyddas i samband med den […]