torsjö live vers2

Kommunen backar inte om paviljongflytt

Kommunen backar inte om paviljongflytt

Hässleholms kommun anser inte att det strider mot detaljplanen att bygga ny grund, nya pelare och väggstommar på musikpaviljongens nya plats.

Det förklarar kommunjuristen Magnus Gjerstad i sitt yttrande till förvaltningsrätten angående paviljongvännernas överklagande av beslutet att låta entreprenören Erlandssons Bygg sätta igång flyttarbetet. Gjerstad menar också att priset för tomten i Officersparken inte är föremål för domstolens prövning och yrkar att begäran om inhibition ska avslås.

Men paviljongvännerna trappar upp och polisanmäler nu kommunen för trolöshet mot huvudman.

Ska flytten av musikpaviljongen stoppas av domstol i sista stund? Enligt kommunjuristen som nu yttrat sig till förvaltningsrätten finns ingen grund för det. Foto: Berit Önell
Ska flytten av musikpaviljongen stoppas av domstol i sista stund? Enligt kommunjuristen som nu yttrat sig till förvaltningsrätten finns ingen grund för det. Foto: Berit Önell

Förvaltningsrätten kräver svar från kommunen senast på onsdagen. Men redan på tisdagen skickade Magnus Gjerstad iväg yttrandet tillsammans med beslutet från tekniska nämnden. Beslutsunderlaget med projektbudgeten som visar att kostnaden beräknas till cirka 2,6 miljoner kronor var dock inte med.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det saknas grund enligt kommunallagen att upphäva beslutet, skriver Gjerstad i yttrandet.

Han betonar att domstolen enbart ska pröva det överklagade beslutets laglighet, inte dess lämplighet.

Magnus Gjerstad går inte in på detaljer när det gäller argumentet från paviljongvännerna Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf om att det skulle strida mot detaljplanen att bara flytta delar av paviljongen och bygga det mesta nytt. Enligt detaljplanens planbeskrivning ska paviljongen flyttas för att ge plats åt det planerade femvåningshuset i Officersparken. Därför är det enligt överklagandet inte fråga om en flytt utan ett nybygge.

– Klagandena har inte redogjort för på vilket sätt detta skulle strida mot ”nuvarande plan”. Kommunen bestrider att uppförandet av ny grund med mera skulle strida mot detaljplanen, skriver Gjerstad bara.

Han avfärdar helt diskussionen om kostnaden för flytten kontra köpeskillingen.

– Beslutet att ingå köpekontraktet har inte överklagats, skriver han.

Under förmiddagen stängslades paviljongen in, men staketet stängs inte förrän efter byggstartmötet den 4 januari.
Erlandssons Bygg har förberett arbetet genom att stängsla in paviljongen. Imorgon förmiddag hålls byggstartmöte.

Enligt kommunjuristen finns en skyldighet för kommunen att flytta paviljongen.

– För att byggnationen ska kunna komma till stånd måste paviljongen flyttas, vilket också kommunen åtar sig i föreliggande köpekontrakt för markområdet, skriver han.

Paviljongvännerna träffades på tisdagseftermiddagen på Café Verum för att diskutera hur de ska gå vidare i frågan. De beslöt då att göra en polisanmälan mot kommunen för trolöshet mot huvudman.

– De ansvariga i kommunen vet inte var kostnaden för flytten slutar och det är vi skattebetalar som betalar, förklarar Evert Storm.

Han anser att kostnaden är helt orimlig och inte demokratiskt förankrad.

– Det är skandal. De skulle åtminstone tagit in anbud för ett så stort projekt, säger han.

Kommunen använde sig istället av en enklare väg genom så kallat ramavtal. De företag som upphandlats inom ramavtalet för byggtjänster för viss tid kan ”avropas” vid olika byggprojekt utan ytterligare upphandling. Men om kostnaden överskrider tre miljoner kronor måste en riktig upphandling göras.

På onsdagsförmiddagen håller kommunen och Erlandssons Bygg ett så kallat byggstartmöte inför paviljongflytten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se