torsjö live vers2

Olaglig stängsling och nej till inhibition

Olaglig stängsling och nej till inhibition

Det var olagligt att stängsla in paviljongen eftersom det inte fanns något polistillstånd. Därför tvingades Erlandssons bygg på onsdagen öppna upp stängslet i väntan på att polisen behandlar ansökan om tillstånd. Foto: Berit Önell
Det var olagligt att stängsla in paviljongen eftersom det inte fanns något polistillstånd. Därför tvingades Erlandssons bygg på onsdagen öppna upp stängslet i väntan på att polisen behandlar ansökan om tillstånd. Foto: Berit Önell

Förvaltningsrätten stoppar inte paviljongflytten i väntan på att paviljongvännernas överklagande behandlas. På onsdagseftermiddagen kom beslutet från domstolen som alltså inte ansåg att det fanns skäl till inhibition.

Men arbetena kunde inte starta ändå. På onsdagen tvingades entreprenören Erlandssons bygg också öppna upp stängslen kring de blivande byggarbetsplatserna eftersom det inte fanns något polistillstånd för dem. Därmed var stängningen som utestängde paviljongaktivisterna olaglig.

Victoria Pehrsson tände nya marschaller för paviljongen.
Victoria Pehrsson tände nya marschaller för paviljongen.

Förvaltningsrättens domare Kerstin Hardgren säger att hennes bedömning är att det inte finns skäl för inhibition.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Utifrån vad parterna hittills anfört kan jag inte se sådana skäl, säger hon.

Hon vill inte närmare kommentera sitt beslut, men förklarar att beslutet inte betyder att paviljongvännerna inte kan få gehör för sitt överklagande.

– Det är fortfarande en preliminär bedömning, säger hon.

Hon berättar att hon nu skickat kommunens yttrande till de klagande för att de i sin tur ska yttra sig över det. Därefter kan domstolen bedöma om det finns skäl att handlägga ärendet med förtur.

Paviljongaktivister samlades för att skydda paviljongen eftersom de trodde att öppningen i staketet betydde att arbetena skulle sätta igång. Så var det dock inte denna gång.
Paviljongaktivister samlades för att skydda paviljongen eftersom de trodde att öppningen i staketet betydde att arbetena skulle sätta igång. Så var det dock inte denna gång.

Ett 20-tal paviljongaktivister samlades vid lunchtid på onsdagen för att försöka stoppa eventuella arbeten vid paviljongen. Närboende hade då kontaktat Evert Storm efter att ha sett öppningen i staketet och trott att flyttarbetena skulle starta.

– Vi ska sätta oss i öppningen om de kommer, deklarerade Evert Storm.

Flera av aktivisterna hade stolar med sig och Victoria Pehrsson hade nya marschaller som hon tände i paviljongen.

När de sent på eftermiddagen fick veta att stängningen av stängslet var olaglig jublade de och de som var kvar flyttade sig in till paviljongen.

Både området kring musikpaviljongen i Officersparken och platsen för den nya placeringen på andra sidan kaserngården stängslades in redan den 29 december. Först fanns en öppning kvar och aktivisterna satt kvar i paviljongen. När de gick in till Kafé Verum för att fika och värma sig i en kvart passade Erlandssons bygg på att stänga igen staketet.

När det stod klart att paviljongen ännu inte fick spärras av samlades de aktivister som var kvar vid paviljongen, från vänster Rosita Forsberg, Victoria Pehrsson, Leif Henningsson, Peter Alf, Östen Nilsson, Evert Storm, Bengt Svensson och Boel Jepson.
När det stod klart att området ännu inte fick spärras av samlades aktivister vid paviljongen, från vänster Rosita Forsberg, Victoria Pehrsson, Leif Henningsson, Peter Alf, Östen Nilsson, Evert Storm, Bengt Svensson och Boel Jepson.

Inte förrän den 3 januari lämnade Erlandssons Bygg ansökan till polisen. Då hade kommunens projektchef Mats Olsson uppmanat företaget att göra det.

– De hade missat det. De skulle inte ha stängt, säger han.

Den 2 januari vände sig tidigare C-politikern och revisorn Jerker Thorvaldsson till kommunen med en begäran om att få en ritning över det avstängningsområde som entreprenören fått tillstånd till. Men då fanns alltså inte ens någon ansökan om tillstånd. Jerker Thorvaldsson har fortfarande inte fått något svar.

Beslut från polisen väntas de närmaste dagarna. Därefter kan stängslet stängas, obehöriga får inte komma in och arbetena kan starta.

– Men en del förberedelser kan göras innan dess, förklarar Mats Olsson.

Tidplan, tekniska frågor och en del formalia behandlades på det byggstartmöte som kommunen och Erlandssons Bygg hade på onsdagsförmiddagen. Mats Olsson och kommunens parkförvaltare Gunnar Swärdh var tillsammans med Erlandssons byggs projektledare Stefan Bjrök också på plats vid paviljongen i samband med mötet.

Mats Olsson berättar att det första som ska göras är en så kallad utsättning på paviljongens nya plats, det vill säga att placeringen märks ut. Den ska sedan godkännas av stadsbyggnadskontoret.

Parallellt med arbetet på den nya platsen kan musikpaviljongen i parken monteras ner. Det kan ske inom två-tre veckor om inte väder och vind hindrar.

– Vi ska ta av taket och lägga det på det nya placeringsområdet tills det kan sättas upp, berättar Mats Olsson.

Han försäkrar att det ska finnas tillräckligt med utrymme så att taket kan ligga i en hörna utan att skadas av maskiner eller annat.

Taket ska lyftas med lyftkranar och transporten ska ske med två trailers.

Enligt Mats Olsson ska inga träd fällas för att transporten ska kunna komma fram.

– Men vi ska ta ner två lyktstolpar som står i vägen, förklarar han.

Skyddsplåtar kommer att läggas ut på marken för att skydda trädrötterna. En lift ska också användas för att binda upp några grenar som annars är i vägen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se