torsjö live vers2

Start för arbetena med paviljongflytten

Start för arbetena med paviljongflytten

Redan klockan sju på måndagsmorgonen började byggentreprenörerna lägga ut skivor för att förbereda flytten av paviljongens tak. Foto: Urban Önell
Redan klockan sju på måndagsmorgonen började byggentreprenörerna lägga ut skivor för att förbereda flytten av paviljongens tak. Foto: Urban Önell

Klockan sju på måndagsmorgonen inleddes arbetena med att flytta musikpaviljongen. Då fanns inget polistillstånd för att inhägna byggarbetsplatsen, men det kom några timmar senare.

– Det är inte mycket vi kan göra nu, men vi kommer att vara på plats i morgon bitti när de sagt att de ska kapa pelarna till taket på paviljongen, säger paviljongaktivisten Evert Storm.

Enligt byggföretagen kommer taket dock inte att lyftas under denna vecka.

M-politikern Douglas Roth, andre vice ordförande i kommunfullmäktige, har nu vänt sig till både förvaltningsrätten och kammarrätten för att i sista stund försöka stoppa flytten.

-Det är inte mycket vi kan göra nu, sa Evert Storm, till höger, som följde paviljongens öden under måndagen tillsammans med bland andra Leif Henningsson.
-Det är inte mycket vi kan göra nu, sa Evert Storm, till höger, som följde paviljongens öden under måndagen tillsammans med bland andra Leif Henningsson.

En mindre grupp paviljongvänner vakade hela dagen över det som hände i Officersparken på T4-området i Hässleholm. De höll dock en låg profil.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har inte agerat på något sätt, förklarade Evert Storm.

Entreprenören Erlandssons bygg i syd AB och kranföretaget Sven Jinert AB förberedde paviljongflytten med metallplattor på marken som ska skydda trädrötterna under transporten och järnbalkar som ska hålla paviljongtaket uppe när betongpelarna kapas.

Douglas Roth var en av paviljongvännerna som var där. Han berättar att han reagerade på kommunjuristen Magnus Gjerstads yttrande till förvaltningsrätten angående paviljongvännernas överklagande av tekniska nämndens beslut att anta entreprenör och godkänna projektbudgeten på cirka 2,6 miljoner kronor. Paviljongvännerna menade att kommunen gav byggföretaget en olaglig subvention eftersom tomten såldes för bara en miljon kronor och kommunen åtog sig att flytta paviljongen.

– Gjerstad skrev att eftersom försäljningen av fastigheten inte överklagats går det inte att ta upp den nu. Men när det beslutet fattades fanns inget att anmärka på. Vi visste ju inte vad flytten skulle kosta förrän den 28 december, förklarar Douglas Roth.

Douglas Roth (M) anser inte att Jacob Karlsson har rätt till ersättning för uteblivna vinster om avtalet hävs, möjligen  för direkta kostnader. Foto: Urban Önell
Douglas Roth (M) försöker ännu en gång att vända sig till domstol för att stoppa paviljongflytten.

Han har därför hos kammarrätten begärt resning alternativt återställande av försutten tid för att i efterhand kunna överklaga beslutet om försäljningen.

– Om de båda besluten hade kommit samtidigt hade det inte varit tal om något annat än att det var en subvention, säger han.

Samtidigt har han överklagat tekniska nämndens beslut ytterligare en gång till förvaltningsrätten. Han har också begärt inhibition i båda fallen.

Douglas Roth tycker att kommunens brådska i ärendet inför helgerna tyder på att något är konstigt.

– Det finns väl ingen anledning att börja just nu, säger han.

Han förutsätter att agerandet har ett samband med att den styrande minoriteten kommer att avgå senast vid det planerade extra kommunfullmäktigesammanträdet den 23 januari.

Erlandssons byggs projektledare Stefan Björk förklarar att han missade att söka polistillstånd för byggarbetsplatsen, trots att han känner till reglerna. Stängslet sattes upp den 29 december och först fem dagar senare lämnades ansökan in till polisen.

– Halva inhägnaden ligger på parkmark, om vi hade gjort den mindre hade vi inte behövt tillstånd. Men det kom idag, så nu kör vi så det ryker, säger han.

Han vet inte hur lång tid arbetet kommer att ta, men konstaterar att flytten är ett komplicerat projekt.

Metallskivor ska skydda trädens rötter under transporten och järnbalkarna ska staga upp paviljongens tak när pelarna kapats.
Metallskivor ska skydda trädens rötter under transporten och järnbalkarna ska staga upp paviljongens tak när pelarna kapats.

– Grundläggningen är rätt speciell, det behövs ganska mycket armering och vi har leveranstider att ta hänsyn till. Men vi ska vara klara till den 30 april, säger han.

Han förklarar att det tar tid att förbereda för flytten av paviljongens tak.

– Det tar cirka 14 dagar att bygga ett stålskelett under taket. Det blir som en vagga som vi kan lyfta, vi kan inte lyfta i själva taket, säger han.

Taket kommer sedan att ligga och vänta på den andra byggarbetsplatsen som hägnats in där paviljongen ska få sin nya placering. När stommen till den nya paviljongen är klar ska taket lyftas upp på den.

Varför börjar ni inte med att bygga stommen?

– Vi utför bara ett uppdrag för kommunen. Det är så här kommunen vill ha det, säger Stefan Björk.

Björn Jinert menar dock att det finns tekniska fördelar med att först lyfta av taket.

– Då kan vi bättre se hur det är konstruerat och mäta allting på plats. Vi kan också sätta igen hålen efter balkarna innan vi sätter upp taket, förklarar han.

Inhägnaden av byggarbetsplatsen är nu laglig sedan polistillståndet blev klart på måndagen.
Inhägnaden av byggarbetsplatsen är nu laglig sedan polistillståndet blev klart på måndagen.

Han berättar att det ska byggas en särskild bädd att lägga taket i på den nya placeringen.

Balkarna som ska bära upp taket under flytten tillverkas en och en efter mätningar på plats. Under tisdagen ska de successivt hängas på plats.

– Förberedelserna kommer att pågå hela denna vecka. Sedan kommer vi att göra ett försiktigt litet lyft på prov, en avvägning för att se om distanser behövs någonstans, om kanten inte är helt rak, förklarar han.

Han berättar att Jinerts flyttat en del andra ”konstiga saker”, bland annat en k-märkt fasad, en hel station och ett monument. Han ser ingen direkt risk att taket till paviljongen ska gå sönder.

– Jag ser inga bekymmer, folk behöver absolut inte oroa sig för det, säger han.

Han försäkrar att personalen hellre lägger någon dag extra på projektet än riskerar att något går fel. Han tycker också att de ansvariga på kommunen lyssnat.

– Vi beskrev redan för mer än ett år sedan hur en flytt skulle kunna ske, berättar han.

Paviljongaktivisterna ser han inte som ett problem.

– Det har gått friktionsfritt idag. Aktivisterna stör inte oss, absolut inte. Vi tar inte heller någon diskussion med dem. Om de skulle hindra oss så att vi inte kan göra vårt jobb är det kommunens sak att reda ut det. Det är en politisk fråga och aktivisterna vänder sig emot beslutsfattarna, inte emot oss.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se