torsjö live vers2

Start för arbetena med paviljongflytten

Klockan sju på måndagsmorgonen inleddes arbetena med att flytta musikpaviljongen. Då fanns inget polistillstånd för att inhägna byggarbetsplatsen, men det kom några timmar senare. – Det är inte mycket vi kan göra nu, men vi kommer att vara på plats i morgon bitti när de sagt att de ska kapa pelarna till taket på paviljongen, […]

Frågorna hopar sig

Herrar John Bruun(L) och Mikael Koenen(L) har i dagarna uttalat sig på insändarsidan i NSK. Dessa herrar upprepar, som många politiker, med dårars envishet att samverkan eller regelrätt samarbete med SD är uteslutet. Efter att detta sagts tycks energin vara slut. Det talas i svepande ordalag på politikers vis om stabilare styre, utökad samsyn och […]

Det finns ännu möjlighet att stoppa paviljongflytten

Vid närmare inspektion av den tänkta platsen av flyttning av Paviljongen med dess kostnad av 2,6 miljoner, det blir säkert mer: Mycket skrämmande, en grov skändning av en 100-årig kulturell byggnad att klämma in den där. ” Tillåt mig skratta och le.” Högst märkligt att berörda myndigheter säger ja till Ert fattade beslut. Finns ej heller […]

Heingard lämnar kommunen

Richard Heingard slutar som utvecklingsstrateg med ansvar för Hässleholms kommuns förberedelser för en station för höghastighetståg. På måndagen tillträder han en ny tjänst ”i en annan framtidsbransch”, som han uttrycker det i ett mejl på söndagskvällen. Uppsägningen har hållits hemlig i tre månader. I mejlet, som han skickade till medier med flera efter klockan tio […]