torsjö live vers2

Det finns ännu möjlighet att stoppa paviljongflytten

Det finns ännu möjlighet att stoppa paviljongflytten

Vid närmare inspektion av den tänkta platsen av flyttning av Paviljongen med dess kostnad av 2,6 miljoner, det blir säkert mer: Mycket skrämmande, en grov skändning av en 100-årig kulturell byggnad att klämma in den där. ” Tillåt mig skratta och le.”

Högst märkligt att berörda myndigheter säger ja till Ert fattade beslut. Finns ej heller där några med en kulturell tanke, för bevarande av detta kulturarv och denna vackra park och Paviljong som nu har vandaliserats men går att restaurera. Men man säger att det är en myndighet, Ni har ju valt dem…

Det är viktigt också för vår hälsa att ha ett grönområde som detta att gå till. Att finna ro och vila i sina tankar, både då livet är ljust och när det stormar av olika slag. Att höra trädkronornas sus i vinden med dess läkande kraft.

Men berörda myndigheter följer tydligt den politiska kedjan, har någon sagt ja eller nej till ett beslut…

Man vänder kappan efter vinden. Har någon en avvikande mening så får den vackert tassa ut med ett avgångsvederlag på några miljoner.

All heder åt Göinge Bygg § Fastigheter AB:s VD Roger Svensson, en stor eloge, som drog sig ur och sa nej. Men han är för klok och förståndig för att befatta sig med sådant.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Byggherre Jacob Karlsson. Du har ju själv sagt att Du bygger på en annan tomt om ingen annan bygger här. Där har Du vårt fulla stöd. ”Där ska ingen bygga”. Det finns ännu en möjlighet för Dig Jacob Karlsson, och Erlandssons Bygg, att avstå från detta projekt innan sista ”Tangon går”. Det skulle betyda mycket för Er själva.

Om Ni vill ha hjälp så står vi till förfogande att visa på ypperliga tomtplatser som kommunen äger.

Det skulle höja utseendet på många ställen i Hässleholms stad. Det ser bedrövligt ut, där förstör man ingenting. Vi kommer inte att begära några arvoden. Helt gratis med hög kompetens.

Lena Wallentheim och Lars Olsson och övriga – ännu finns det tid också för ER att ändra på Ert tagna beslut innan sista ” Valsen går ”. Det går att ändra en detaljplan. Det gjorde man i Lunds Forsknings-center på grund av strålningsrisk i veckan, de satte STOPP.

Om ej så sker får vi begära friskintyg för så här får det inte gå till.

Lena Wallenteim: har man 70 000 i månaden, ja oavsett lön så är det helt axiomt att Hässleholms stad och kommun ska skötas med hög värdighet, ärlighet, kunskap, ansvar och ett aktivt lyssnande på vad väljare och skattebetalarna säger. Till Hässleholms stads och kommunens bästa och för framtiden.

SLUTA  ALDRIG HOPPAS, SLUTA ALDRIG BE, UNDER KAN JU SKE.

Victoria Pehrsson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se