torsjö live

Musikpaviljongens fönster och vägg revs

Musikpaviljongens fönster och vägg revs

Paviljongens fönstervägg revs och fönstren lyftes ut av Eslövs Betonghåltagning, här Johan Svensson. Foto: Berit Önell
Paviljongens fönstervägg revs och fönstren lyftes ut av Eslövs Betonghåltagning, här Johan Svensson. Foto: Berit Önell

Musikpaviljongens fönster plockades ut och innerväggen revs på onsdagsförmiddagen efter att paviljongaktivisterna gett upp sin kamp.

– Vi kan inte stoppa det och vill inte göra oss till åtlöje, förklarar Leif Henningsson och Evert Storm.

Efter lunch beslöt kammarrätten att avslå ansökan om inhibition från M-politikern Douglas Roth. Ungefär samtidigt var dagens rivningsarbeten klara, snöfallet och blåsten tilltog och byggarbetsplatsen stängdes och låstes.

Paviljongaktivisterna konstaterade att striden var över och släppte in byggföretagens personal till arbetsplatsen, från vänster Rosita Forsberg, Evert Storm, Leif Henningsson, Victoria Pehrsson och Gunvor Engkvist.
Paviljongaktivisterna konstaterade att striden var över och släppte in byggföretagens personal till arbetsplatsen, från vänster Rosita Forsberg, Evert Storm, Leif Henningsson, Victoria Pehrsson och Gunvor Engkvist.

På tisdagen lyckades paviljongvännerna tillfälligt stoppa arbetena genom att bilda kedja vid infarten till byggarbetsplatsen och vädja till polisen om att få vara kvar tills kammarrätten fattat beslut. Förhoppningen var då att beslutet skulle komma vid lunchtid. Men kammarrätten hade inte fått alla handlingar och fattade därför inget beslut. Polisens tidsfrist gällde inte heller längre och aktivisterna avslutade därför sin manifestation.

De var på plats tidigt på onsdagsmorgonen och tände marschaller som de brukat. Men de försökte inte längre hindra byggföretagens personal att komma in på området. Istället frågade de om de fick gå in och ta hand om julgran och belysning som de placerat vid paviljongen. Det fick de göra och därefter kunde personalen komma in och påbörja arbetet med att riva fönsterväggen.

– Polisen kom också förbi i morse, men vi sa att de inte

Ted Sandberg från Eslövs Betonghåltagning sågar loss fönsterbågarna i paviljongen.
Ted Sandberg från Eslövs Betonghåltagning sågar loss fönsterbågarna i paviljongen.

behövde vara här för vi tänker inte göra något mer, berättar Evert Storm.

Även kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt hälsade på.

Johan Svensson och Ted Sandberg från Eslövs Betonghåltagning ansvarade för det första momentet i det unika flyttprojektet. De borrade och sågade loss fönsterbågarna som ska bevaras och sättas in i den nya stomme till paviljong som ska byggas upp på andra sidan kaserngården.

Fönsterbågarna ser gamla, men gedigna ut. På sidorna är de märkta med den handskrivna texten Hessleholm. De ska nu renoveras inomhus

Taket på paviljongen ska sågas av jäms med järnbalkarna som nu blivit av med all puts.
Taket på paviljongen ska sågas av jäms med de bärande järnbalkarna som nu blivit av med all puts.
Fönsterbågarna är märkta med texten Hessleholm. Kanske är de lika gamla som paviljongen, det vill säga drygt 100 år.
Fönsterbågarna är märkta Hessleholm. Kanske är de lika gamla som paviljongen, drygt 100 år.

innan de placeras i den nya paviljongen.

Den tunna innerväggen som inte har någon bärande funktion revs. Den putsade ytan på pelarna på baksidan slogs bort och de nakna stålbalkarna står nu kvar för att bära upp taket.

Nästa steg är att Sven Jinert AB bygger stålskelettet som ska hålla upp taket på paviljongen inför lyftet och flytten till den nya platsen. Sedan ska Eslövs Betonghåltagning återkomma och såga loss taket inklusive de övre delarna på pelarna som inte är stålförstärkta.

Delarna som ska bevaras flyttas till den nya placeringen och resterna i Officersparken kommer sedan att rivas så snart som möjligt för att byggherren Jacob Karlsson ska kunna påbörja bygget av sitt femvåningshus på tomten. Hans köp av tomtmarken kan, enligt köpeavtalet, formellt fullföljas först när paviljongen är flyttad.

Gösta Andersson och Gunvor Engkvist beklagade att paviljongen nu rivs.
Gösta Andersson och Gunvor Engkvist beklagade att paviljongen nu rivs.

En del hässleholmare stannade till och beklagade den pågående rivningen. Bland dem fanns Gösta Andersson som var här och lyssnade på musik på 1940-talet då han först gjorde militärtjänst och sedan var anställd på T4. Han hade regementet som arbetsplats under hela 42 år, från 1942 till 1984.

– Det är tragiskt att se det här nu. Vi gick ofta till musikpaviljongen på middagsrasten, när vi hann efter att vi hade ätit i matsalen, berättade han.

Han red också många gånger på ridbanan på kaserngården.

Gunvor Engkvist, tidigare aktiv i politiken för S, berättar att hon försökt övertala de styrande att ändra sitt beslut.

Paviljongvännerna fick svara på frågor om paviljongen från en grupp elever på Lärvux.
Paviljongvännerna fick svara på frågor om paviljongen från en grupp elever på Lärvux.

– Jag tycker om kultur. Det är för bedrövligt att de river en av de sista kulturhistoriska byggnaderna i Hässleholm. Jag vet att det är ett gammalt beslut, men de kunde ha ändrat det. Kulturnämnden yttrade sig kritiskt, men inte tillräckligt kraftfullt, om detaljplanen 2009, sa hon.

Paviljongvännerna fick också svara på frågor från en skolklass från Lärvux, särskild utbildning för vuxna, som har sina lokaler i Kasern Möller på T4.

– Vi har en kurs som heter Mitt Hässleholm där vi gör studiebesök på olika ställen. Nu skulle vi vilja veta lite om musikpaviljongen, förklarade läraren Ann-Sofie Ludvigsson.

Berit Önell

På några timmar på onsdagsförmiddagen förvandlades paviljongen till oigenkännlighet.
På några timmar på onsdagsförmiddagen förvandlades paviljongen till oigenkännlighet.
Ted Sandberg, till vänster, och Johan Svensson lyfter ut ett av fönstren som ska bevaras.
Ted Sandberg, till vänster, och Johan Svensson lyfter ut ett av fönstren som ska bevaras.
Arbetena med att flytta delar av den gamla musikpaviljongen fortgår nu utan att aktivister hindrar.
Arbetena med att flytta delar av den gamla musikpaviljongen fortgår nu utan att aktivister hindrar.
Väggen och fönsterbågarna sågas isär.
Väggen och fönsterbågarna sågas isär.
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se