Gruppen-3a-328x120

Fiber till Hörja efter påsk

Fiber till Hörja efter påsk

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark lovade fiber till Hörja efter påsk och Henrik Johansson från lantmäteriet berättade om en samfälld gammal väg som ska föras över till enskilda fastigheter eller till kommunen, vilket kan underlätta förhandlingar om fibergrävningen.

Men bara cirka 15 personer kom till mötet i Hörjagården på onsdagskvällen. Vädret var visserligen besvärligt, men kommunens information hade också nått ut dåligt. På Facebook-sidan kom en notis först samma dag och mejlen, som inte skickades ut förrän på måndagen, hade inte nått alla som anmält intresse för kommunens fiber.

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark lovade fiber till Hörjaborna efter påsk och senast i början på juni. Foto: Berit Önell
Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark lovade fiber till Hörjaborna efter påsk och senast i början på juni. Foto: Berit Önell

Pernilla Rydmark berättade att många Hörjabor den senaste tiden ringt och frågat hur det blir med fiberutbyggnaden som utlovades under hösten. Därför blev det lite bråttom att kalla till möte. Det var, förutom att det varit jul och nyår, Pernilla Rydmarks förklaring till att kallelsen var sen och att hon inte hunnit ordna en karta över det aktuella utbyggnadsområdet inför mötet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På kommunens hemsidas fiberportal finns dock kartor över de fastigheter som anmält intresse för fiber. Fliken ”Status” berättar var respektive ort befinner sig i processen.

– Vi är medvetna om att ni i Hörja är besvikna på grund av att ni inte fått fiber när ni trodde att ni skulle få det, sa Pernilla Rydmark och förklarade förseningen med bland annat tidsödande diskussioner med Telia/Skanova om samförläggning i Hässleholm, att både hon och de andra fyra i fiberorganisationen är nya på jobbet och att kommunfullmäktige dröjde med beslutet om 190 miljoner kronor i rörelsekapital.

Tvist påverkar inte tidsplanen

Däremot nämnde hon inte tvisten med de 21 hushåll som tecknat avtal med Hessleholm Network innan kommunen köpte bolaget och blivit lovade anslutning i somras för 12 995 kronor istället för de 19 000 kronor som nu gäller. Dessa fastighetsägare hävdar att de i somras gick med på att betala 19 000 kronor som alla andra, på villkor att de fick fiber under hösten. Nu vägrar de betala den högre avgiften eftersom de inte fått fiber i tid.

– Det är en separat diskussion om hur avtalet med Hessleholm Networks kunder ska uppfyllas. Det påverkar inte tidsplanen för utbyggnaden, sa Pernilla Rydmark när hon fick frågan.

Delar av Hässleholm har fortfarande inte fått fiber och de ska byggas ut före Hörja. Även i Sösdala har arbetet påbörjats. I Sjörröd, Tormestorp och Ignaberga pågår samförläggning med andra aktörer.

1 000 hushåll i kommunen hittills

Totalt har cirka 1 000 hushåll i kommunen nu fått fiber, vilket är betydligt färre än förväntat.

– Men nu kopplas nya kunder på varje dag, förklarade Pernilla Rydmark.

Hon visade fiberutbyggnadsplanen med orter listade fram till 2021 då 90 procent av invånarna ska ha fått erbjudande om fiber.

– Vi kommer att hålla den här ordningen för tätorterna. Landsbygden är betydligt rörligare materia som påverkas av exempelvis om statliga bidrag beviljas och om det blir stort intresse i någon by, sa hon.

Projektering påbörjad i Hörja

Lantmätare Henrik Johansson berättade om den samfällda gamla vägen som ska delas upp på olika ägare, dels kommunen och dels ett 60-tal privata fastighetsägare.
Lantmätare Henrik Johansson berättade om den samfällda gamla vägen som ska delas upp på olika ägare, dels kommunen och dels ett 60-tal privata fastighetsägare.

Hörja är den landsbygdsby som kommer högst på listan, tillsammans med Ignaberga. I Ignaberga har fiber nu samförlagts med va-utbyggnaden och hushållen kopplas in de närmaste veckorna.

Därefter ska det bli Hörjas tur. Projekteringen är påbörjad. Enligt Pernilla Rydmark ska de första kunderna få fiber efter påsk, alltså i mitten på april. I början på juni, vecka 22, ska alla intresserade i Hörja by ha fiber. Var gränsen för Hörja by går är dock oklart.

– Vi räknar med att det ska ta cirka tre månader att få tillstånd av Trafikverket att gräva under och längs vägar. I väntan på det kan vi göra annat. Sedan hoppas vi att det går bra att förhandla med de cirka 60 fastighetsägare som är med i vägsamfälligheten, sa Pernilla Rydmark.

Förrättningsmöte om samfälld väg

Henrik Johansson berättade att samfälligheten har sitt ursprung i laga skiftet från 1845 och visade hur Hörja då såg ut på kartan. Berörda fastighetsägare kommer att kallas till ett särskilt förrättningsmöte för att reda ut hur marken ska fördelas. Inför fiberetableringen har kommunen ett intresse av att veta vem som äger marken för att eventuellt förhandla om ledningsrätter och liknande, men ärendet inleddes redan 2012 och har egentligen inte med fiberprojektet att göra.

Inom kort ska alla fastighetsägare inom det aktuella området också få brev med erbjudande om fiber, alltså även de som inte anmält intresse.

Pernilla Rydmark fick en del frågor. Hon svarade ja på frågan om möjligheten för den som har egen grävmaskin och bor en bit utanför området att själv gräva fram dit. Det var svårare att få besked om när de hushåll som inte kommer med i första varvet blir aktuella, vilket väckte reaktioner.

– Om jag får fiber först 2021 kan jag inte bo kvar här.

Pernilla Rydmark lovade närmare information inom ett par veckor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se