Gruppen-3a-328x120

Styret vill sitta kvar med reviderad budget

Styret vill sitta kvar med reviderad budget

Den styrande minoriteten i Hässleholms kommun planerar inte för sin avgång. Istället föreslår de nu att budgeten för 2017 revideras. Det är den enda punkten på dagordningen inför det extrainsatta sammanträdet i kommunfullmäktige den 23 januari.

Enligt oppositionsrådet Pär Palmgren (M) pågår inga diskussioner mellan den borgerliga alliansen och det rödgröna styret.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) säger att budgeten måste hållas. Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Urban Önell

De styrande fick inte igenom sin budget i fullmäktige i november eftersom SD och FV röstade på alliansens budget. Både kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) och kommunalrådet Mats Sturesson (C) meddelade då att de var beredda att ställa sina platser till förfogande – om en annan majoritet presenteras.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Detta har de styrande sedan upprepat, bland annat vid en presskonferens där de aviserade att de enbart kommer att lämna presidieposterna om oppositionen inte kan bilda en reell majoritet.

SD och FV har erbjudit alliansen samarbete och viss dialog har förekommit, men den tycks ha tystnat efter att M-ledningen på central nivå markerat att inget samarbete med SD får förekomma. Istället föreslog alliansen dagarna före jul en annan modell där de borgerliga partierna skulle ta över ordförandeposterna och platserna i övrigt fördelas så att minst två av de tre blocken måste vara överens för att ett beslut ska gå igenom. Något som de rödgröna på lillejulafton avfärdade och kallade ett förtäckt samarbete med SD.

Pär Palmgren ville se åtgärder.
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdag ska de lägga fram ett förslag till reviderad budget. Inga handlingar har dock skickats ut ännu och finns inte heller tillgängliga på kommunens hemsida.

För att fullmäktige ska kunna besluta att revidera budgeten krävs att de rödgröna, eftersom de är i minoritet med ett mandat för lite, får stöd från någon mer än sina egna.

Någon överenskommelse om samverkan med de borgerliga har inte nåtts. Lena Wallentheim säger i dagens Norra Skåne att samtal och diskussioner pågår.

Men det förnekar Pär Palmgren bestämt när Frilagt frågar.

Han har dock läst Lena Wallentheims uttalande i Norra Skåne.

– Det kan ju bero på att hon väntar sig en reaktion på punkten på dagordningen, svarar han via sms.

Han tror inte att alliansen kommer att uttala sig i saken före onsdag.

Han har inte heller träffat Lena Wallentheim på jobbet mer än en dag efter helgerna eftersom hon varit på Kanarieöarna tills häromdagen.

Att hon tar semester i två veckor, mitt i den parlamentariska kris som uppstått, vill Pär Palmgren dock inte ha några synpunkter på.

Ulf Erlandsson (SD) tycker att det hela är märkligt, men är inte förvånad över att de rödgröna inte gärna vill avgå.

– De styrande är nog väldigt desperata och griper efter varje halmstrå för att hålla sig kvar vid köttgrytan (arvoderingsposterna) för det är ju det det handlar om, säger han.

På lördagseftermiddagen ger Lena Wallentheim Frilagt en kort kommentar.

-Med anledning av att de partier som röstade igenom alliansens budget i november inte tänker gå samman och styra kommunen så kommer vi att lägga förslag om en reviderad budget. Denna handling är inte färdigställd ännu och våra grupper måste få chansen att diskutera detta, så därför kommer mer information kring ärendet i nästa vecka. Därför har jag inga ytterligare kommentarer idag, skriver hon i ett sms.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se