torsjö live

Hot på Linnéskolan tonas ner

Hot på Linnéskolan tonas ner

Personal på Linnéskolan känner oro efter en hotfull situation på torsdagen. På torsdagseftermiddagen hölls ett möte där personalen informerades. På fredagsmorgonen ringde rektor Paul Szabo till kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt.

– Han sa att de hade problem och vi pratade om åtgärder som att personalen kunde få personlarm, men jag har inte hunnit sätta mig in i sakfrågan, berättar Anders Nählstedt.

Frilagt har sökt både rektor och förvaltningsledning. Rektor låter på eftermiddagen hälsa att det rör sig om ett internt personalärende som är sekretessbelagt och inte ska diskuteras i media.

Enligt Frilagts källor har personalen fått information om att det rör sig om direkta dödshot mot både rektor och annan personal. De uppgifterna tillbakavisas dock av skolan, enligt Anders Nählstedt.

– Vad de vet finns inget uttalat dödshot. Det finns personal som är orolig för hot. Det är ett personalärende som har gjort att det uppstått oro i personalleden, säger han.

På fredagen ökade oron när brandlarmet gick. Det visade sig dock bero på en mindre vattenläcka.

När bombhotet mot Stadshuset blev känt sattes väktare omedelbart in. På Linnéskolan hade ännu på fredagseftermiddagen inga direkta åtgärder vidtagits.

– Det finns en viss oro, men skolledningen uppfattar det inte som så farligt, förklarar Anders Nählstedt.

Är det inte viktigt att sätta in åtgärder om personalen känner oro, även om man inte tror att det är så allvarligt?

– Jo, absolut, men sakfrågan måste de hantera själva, säger Nählstedt.

Han förklarar att skolledningen beskriver problemet som ett personalärende som den vill hantera på egen hand, med stöd av förvaltningsledningen.

– Ingen vill kommentera det nu, säger Nählstedt.

Han säger att han kommit överens med Paul Szabo om att utrusta en del av personalen med larm, men att larmen ännu inte skickats över till skolan.

– De vill i första hand  ha tillgång till personlarmen för framtida bruk, om situationer liknande denna uppstår, säger Anders Nählstedt.

Han har tillgång till åtta personlarm.

– De flesta skolorna har inga egna personlarm idag, men det borde de kanske ha. Socialförvaltningen har många, säger han.

Berit Önell

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se