torsjö live vers2

Officersparken – epilog

Officersparken – epilog

På några timmar på onsdagsförmiddagen förvandlades paviljongen till oigenkännlighet.
På onsdagsförmiddagen påbörjades rivningen av musikpaviljongen inför flytten från Officersparken till andra sidan kaserngården.

När jag skrev mitt senaste inlägg i debatten om Officersparken med den omstridda Musikpaviljongen, trodde jag att det var sista ordet från min sida. Rivningen hade påbörjats och aktivisterna lämnat platsen. Kulturfienderna hade segrat, men några inlägg inspirerade till ett avslut med kommentarer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
I NSk den 10/1 intervjuas byggherren och han är i chock över hur politiker vacklar inför protesterna mot rivningen och det stundande nybygget. Det är inte så konstigt om de vacklar, när en så massiv proteststorm drabbar dem under så lång tid. Det stundar ett val nästa år. Vad som är minst lika chockerande är den totala kallsinnighet som Jacob Karlsson visat under tiden som protesterna pågått. Enda yttringen är det skadestånd i mångmiljonklassen han yrkade om inte byggnationen blir verkställd.
Däremot hade han mött stor respekt hos allmänheten om han böjt sig för protesterna och sökt en annan lösning med kommunen. Att söla ner sitt varumärke med denna kallsinnighet gentemot protesterna, visar på att profiten går före allting annat. Påståendet att ”de som söker bostad har inte hörts i debatten” är nonsens, alla 1 000 som påstås stå i kö för att bo i detta hus har haft full frihet att yttra sig.
När man lyssnar till hur kommunalrådet yttrar sig i Sydnytt 11/1, ”att vi måste bygga på alla tomter vi har”  förefaller det som att det finns gott om tomter i stan. Men Jacob Karlsson säger att han inte kunnat erhålla något alternativ. Sturesson är inte det enda kommunalråd som påstår att det finns gott om tomter att bygga på. Vad är sanning och vad är lögn?
För inte så länge sedan påbörjades en skötselplan för området på T4 och då ringades bland annat grönområdet med Paviljongen in som bevarandevärt. Nu helt plötsligt ska det byggas hus på platsen. Vem/vilka har initierat denna förändring? Vänligen träd fram!
I går torsdag fanns insändare som talade om särintressen/egenintressen. Att påstå något sådant är högst lögnaktigt. Vad som gäller aktiviteterna som varit kring protesterna mot exploateringen, är inget mer eller mindre än ett allmänintresse. De har inget som helst ekonomiskt/praktiskt intresse för egen vinnings skull, endast ett kulturellt intresse som gynnar det allmänna. Tala om särintresse/egen-
intresse när det gäller exploatören är mera relevant. Någon annan fick inte möjlighet att bjuda på tomten. Lagstridigt? Åtalbart?
Jodå, det hänvisas in absurdum, att demokratiska beslut har fattats i denna fråga. Men när besluten våldför sig på ett av de få kulturella områden som vi har kvar, får det politiska etablissemanget räkna med protester och borde rimligen ta lärdom av detta. Lär av Höganäs! Nu är Paviljongen riven. Vila i frid!
Lars Nord 
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se