torsjö live vers2

Försök till reviderad budget avvisades

Försök till reviderad budget avvisades

Samtliga ledamöter i oppositionen i Hässleholms kommunstyrelsen sa på onsdagseftermiddagen nej till den rödgröna minoritetens förslag till reviderad budget med bland annat mer pengar till omsorgen. Därmed är det inte heller troligt att den går igenom på det extrainsatta kommunfullmäktigesammanträdet på måndag, vilket innebär att de styrande avgår.

Opposítionsrådet Pär Palmgren (M) säger att den borgerliga alliansen är beredd att ta över och styra i minoritet med sina 15 mandat.

Vid presskonferensen om de rödgrönas budgetförslag medverkade från vänster Hans-Göran Hansson (MP), Lars Olsson (C), Irene Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Mats Sturesson (C) och Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell
Vid presskonferensen om de rödgrönas reviderade budgetförslag medverkade från vänster Hans-Göran Hansson (MP), Lars Olsson (C), Irene Nilsson (S), Per-Åke Purk (V), Mats Sturesson (C) och Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

– Det är rätt solklart att vårt förslag röstas ner igen och då frånträder vi presidieplatserna, men inte ledamötsplatserna, troligen den 1 mars, sa kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vid en presskonferens efter beslutet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I så fall befarar hon ett närmast ledningslöst tillstånd i kommunen.

De rödgröna nu styrande partierna är tydliga med att de inte kan styra med den borgerliga alliansens budget som klubbades igenom med hjälp av SD och FV i november. Nuvarande oppositionen var lika tydlig när den sa nej till den reviderade budgeten i en votering som slutade 8-7. De rödgröna har majoritet i kommunstyrelsen liksom i alla nämnder, men inte i kommunfullmäktige där de har 30 av de 61 mandaten.

Lena Wallentheim förutsätter att den borgerliga alliansen har för avsikt att styra i minoritet med sin budget, med stöd av SD och FV.

Hon förklarar att de rödgröna nu är inställda på att lämna alla ordförande- och vice ordförandeposter, men sitta kvar som ledamöter. Det betyder att de har majoritet i nämnderna och kan rösta ner alliansens förslag medan situationen blir den omvända i kommunfullmäktige.

– Alliansen sätter sig i en gisslansituation, säger kommunfullmäktiges ordförande Irene Nilsson (S).

Per-Åke Purk (V) förklarar att de rödgröna inte kommer att följa den antagna alliansbudgeten.

– Vi blir ett oppositionsblock och har egna förslag utifrån vår budget. Vi har ingen anledning att styra med en alliansbudget, säger han.

Irene Nilsson undrar om det vid ett val hade varit aktuellt att föreslå att kommunen ska ledas av en minoritet med 15 mandat när det finns en större minoritet med 30 mandat.

Följden kan bli att fler ärenden lyfts till fullmäktige.

– Men om delegationsordningar ska ändras är det processer som tar lång tid, påpekar Lena Wallentheim.

Det som gör att de rödgröna inte kan tänka sig att styra med alliansbudgeten är främst att den innehåller en betydligt lägre nivå för investeringar och en uttrycklig målsättning att privatisera kommunal verksamhet.

– Kommunens verksamhet och utveckling kommer att hämmas, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

Tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) är oroad över en halverad exploateringsbudget, förslag på privatisering av verksamhet som nyss återgått från bolag till kommunal förvaltning med mera.

Hans-Göran Hansson (MP) är mest bekymrad över hur det ska gå med höghastighetståg och bostadsbyggande.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) som leder den borgerliga alliansen, var budgetfullmäktiges vinnare. Foto: Urban Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell

Pär Palmgren har inte kunnat studera de rödgrönas förslag till reviderad budget närmare eftersom det bara var den gamla budgeten som skickades ut inför sammanträdet. Men han har svårt att se varför alliansen skulle börja ändra i sin budget.

– Vi har lagt ett förslag till budget som gick igenom i sin helhet, säger han.

Att styra i minoriet ser han inte heller som ett omöjligt uppdrag.

– Vi har haft minoritetsstyre i kommunen sedan slutet av 2012. Det borde gå nu också. Vi får söka stöd där det går, från både höger och vänster, säger han.

När det gäller nämnderna håller han med om att det blir svårt att styra utan att ha majoritet där.

– Om det ska fungera måste den som styr ha kontroll över både nämnder och kommunfullmäktige, säger han.

Hur det ska gå till vill han inte säga idag.

– Vi återkommer till det på måndag. Men vi  har tankar om hur vi vill lösa det, säger han.

Han har svårt att tro att det blir några ytterligare diskussioner om det reviderade budgetförslaget före måndag.

– Det handlar om trovärdighet, säger han och nämner bland annat att de rödgröna vill låna till stora investeringar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se