torsjö live vers2

Inga gratis jojo-kort till daglig verksamhet

Inga gratis jojo-kort till daglig verksamhet

Det blir troligen inga gratis jojo-kort för funktionshindrade till och från daglig verksamhet. Förslaget kom upp i samband med omsorgsnämndens beslut om att fria resor i kommunens egen regi ska upphöra, vilket sparar cirka tre miljoner kronor. Kostnaden för korten skulle i så fall hamna på kommunstyrelsen, liksom när det gäller seniorkorten för invånare över 70 år.

På onsdagen beslöt arbetsutskottet att föreslå avslag, dels på grund av kostnaden och dels på grund av att det bara skulle hjälpa vissa brukare. Omsorgsnämndens konsekvensanalys tar dock inte upp brukarperspektivet, vilket fick oppositionsrådet Pär Palmgren (M) att begära återremiss.

Frilagt har tidigare berättat att omsorgsnämnden i augusti beslöt att dra in de fria resorna i egen regi från och med den 1 januari. Förändringen kunde dock inte genomföras så snabbt eftersom Skånetrafiken måste utöka färdtjänsten och det tar tid, minst fram till sommaren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det inte finns något lagstadgat krav på kommunen att förse deltagare i daglig verksamhet med fria resor.

Enligt beslutsunderlaget gynnar förslaget om gratis jojo-kort bara de brukare som faktiskt kan nyttja och har tillgång till allmän kollektivtrafik. Därtill kommer att det nya, mobilbaserade biljettsystemet skulle kunna ställa till svårigheter för vissa brukargrupper. Risken är därför att det skulle bli ett ojämlikt system där de som har störst funktionsnedsättning missgynnas.

– De har inte brytt sig om att analysera konsekvenserna för brukarna, säger Pär Palmgren.

När han inte fick igenom sitt yrkande om återremiss avstod han från att rösta i frågan.

Kommunstyrelsen avgör frågan.

Förutom att spara pengar vill omsorgsnämnden genom förändringen se till att personalens tid i första hand används till omsorg.

En grupp med företrädare för Skånetrafiken, omsorgsnämnden och kommunledningskontoret samverkar inför övergången till färdtjänst.

95 personer har idag rätt till daglig verksamhet i kommunen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se