torsjö live

Bostäder och integration när landshövdingen kom på besök

Bostäder och integration när landshövdingen kom på besök

Anneli Hulthén, Skånes nya landshövding, gästade Hässleholm under torsdagen. Samtal fördes om ökat bostadsbyggande i kommunen och hur integrationen av nyanlända kan förbättras.

Landshövding Anneli Hulthén besökte på torsdagen Hässleholm under sin "eriksgata".
Skånes nya landshövding Anneli Hulthén besökte på torsdagen Hässleholm under sin ”eriksgata”.

Från kommunens sida medverkade kommunalråden Lena Wallentheim, (S) och Pär Palmgren (M) samt representanter från stadsbyggnadskontoret och vuxenutbildningen på T4. Anneli Hulthén biträddes av länsarkitekten Elisabet Weber.

Är ni här för att trycka på, så det byggs fler bostäder? undrade Frilagts utsände.

– Ja, det kan man säga, svarade Elisabet Weber. Det handlar om regionens utveckling. Vi skulle behöva bygga 7 000 nya bostäder i regionen om året, som det är nu byggdes bara 58,5 procent vid vår senaste mätning.

För Hässleholms kommun handlar det om att 1800 bostäder behöver byggas före 2030, enligt stadsbyggnadskontoret. Om snabbtågsplanerna förverkligas handlar det om minst 3000 bostäder. Tanken är att Hässleholm behöver förbereda sig för ett utökat pendlande, vilket innebär att de mest attraktiva bostäderna är de som kan byggas nära Hässleholms centralstation, på gång- eller cykelavstånd.

– Våra intentioner behöver också klargöras gentemot marknadens aktörer, sa Gertrud Richter, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Mötet med landshövdingen var förlagt till kasern Möller på gamla T4-området. I lokalerna bedrivs vuxenutbildning, bland annat svenska för invandrare (SFI). T4 vux fick genom Jan-Ole

länsarkitekten Elisabet Weber förklarade att länsstyrelsen vill påverka kommunerna att bygga mer.
länsarkitekten Elisabet Weber förklarade att länsstyrelsen vill att kommunerna ska bygga mer.

Engkvist, Peter Hillve och Ebba Holmberg möjlighet att berätta om en vidareutveckling och utbyggnad av SFI, som de kallar RSFI, vilket är en förkortning av resurs, språk, friskvård, integration.

Istället för att enbart fokusera på språkundervisningen försöker man arbeta utifrån en helhetssyn på den enskilde studentens behov, för att underlätta individens integration i det svenska samhället och kulturen. Det räcker inte med att bara lära ut svenska språket. Nyanlända behöver exempelvis lära sig hur man sopsorterar och vilka regler som gäller när man bor i ett flerfamiljshus. Det är mycket nytt för individen att sätta sig in i.

Nästan hälften av eleverna på RFSI kommer från det av krig söndertrasade Syrien.

– Först måste våra elever få landa i sin nya tillvaro, sa Peter Hillve. Många är traumatiserade och kan ha psykiska problem. Sedan kan man komma igång med lärandet och till sist börja jobba. Det här är en resa man måste få göra. Ibland tar det längre tid för att vi har så bråttom att nå arbetsfasen, hävdade Peter Hillve.

Jörn Engkvist berättade om nya tankar kring integration inom RSFI.
Jörn Engkvist berättade om nya tankar kring integration inom RSFI.

Det innebär inte att RFSI står för kravlöshet och inte har förväntningar på sina elever, men ibland får en individanpassning ske och kraven höjas efter hand. Friskvården, om det så handlar om återkommande promenader, är viktig för att eleverna ska må bra samt få frisk luft i lungorna så de kommer vidare i de mycket krävande språkstudierna. Mycket av inlärningen sker också spontant när eleverna inte har lektioner, utan ägnar sig åt gemensamma aktiviteter, exempelvis spelar fotboll tillsammans.

– Det här var intressant och verkar vara genomtänkt, kommenterade Anneli Hulthén, medan hon lyssnade till företrädarna från T4 Vux. Några elever fick hon däremot inte möjlighet att träffa.

Besöket i Hässleholm ingår i en serie som landshövdingen genomför för att diskutera olika utvecklingsfrågor med kommunala företrädare. Anneli Hulthén har tidigare bland annat varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Europaparlamentariker och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Hon tillträdde som landshövding i Skåne den 1 oktober 2016.

Text och foto:
Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se