torsjö live vers2

Ovisshet inom skolan i väntan på maktskifte

Ovisshet inom skolan i väntan på maktskifte

Det blir ingen internbudget för skolan förrän en ny politisk ledning är på plats.

– Jag kan inte ta ansvar för alliansens budget, deklarerade Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, vid presskonferensen efter torsdagens sammanträde.

Han anser inte att skolan kan klara sig utan de extra tio miljonerna i de rödgrönas budgetförslag.

Ovisshet råder fortfarande i politiken i Hässleholm. De rödgröna presidierna ska lämna sina uppdrag, men hur och när är fortfarande oklart, liksom hur och när en ny nämndsorganisation kan vara klar. Ikväll träffas alla ordförande i den avgående minoriteten för att diskutera situationen.

Joachim Fors (S), ordförande i styrgruppen. Foto: Urban Önell
Joachim Fors (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Urban Önell

Sedan nyår gäller den borgerliga alliansens budget eftersom det var den som fick störst stöd vid budgetfullmäktige i november. Men det parlamentariska läget är komplicerat. Den rödgröna minoriteten har majoritet i nämnderna efter en överenskommelse med alliansen efter valet 2014. I fullmäktige har oppositionen majoritet med 31 mandat, alliansen 15 och SD plus FV 16, mot de rödgrönas 30. Alliansen vill inte ingå ett formellt samarbete med SD och FV utan siktar på ett nytt minoritetsstyre.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vid måndagens kommunfullmäktige föreslog de rödgröna att budgeten skulle revideras så att de kunde fortsätta styra. Men den samlade oppositionen sa nej och oppositionsrådet Pär Palmgren (M) föreslog att alliansens förslag från i december skulle bli verklighet med hjälp av kommunallagens regler om upplösning av nämnder i samband med att en ny nämndsorganisation bildas. Tre block skulle dela på makten och alliansen ha alla ordförandeposter. Samtliga nämnder skulle få färre ledamöter och jämnt antal så att ordförandes utslagsröst oftare avgör. Dessutom skulle några nämnder slås samman.

Barn- och utbildningsnämndens andre vice ordförande, Mikael Koenen (L), vet inte om han blir ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter förändringarna.

– Om jag blir ordförande hoppas jag att jag och Joachim Fors fortsätter att ha lika bra samarbete som idag, säger han.

Han befarar dock att det kan dröja innan en ny politisk ledning är på plats.

– De första månaderna efter att det nuvarande styret lämnat ordförandeposterna kommer vi att vara lite i händerna på dem, säger Mikael Koenen.

MIkael Koenen (L)
MIkael Koenen (L), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Han menar att de rödgröna kommer att ha majoriteten i nämnderna under en övergångstid. Hur lång den blir kan de rödgröna, åtminstone i någon mån, påverka. Det handlar om när fullmäktige kan fatta beslut om en ny organisation, hur det beslutet bereds och hur omfattande det ska hanteras vidare.

– Om vi ska styra måste vi ha en majoritet, annars går det inte. Men det skulle vara bra att veta när det kommer att ske, säger Koenen.

Joachim Fors försäkrar att de rödgröna kommer att avgå snart.

– Men vi ska ställa våra platser till förfogande på rätt sätt, säger han.

Han anser att det är omöjligt att ta ansvar för en skolbudget utan de tio extra miljoner som de rödgröna hade avsatt i sitt budgetförslag. Helst skulle han vilja ha 25 miljoner kronor extra.

Oppositionen hänvisade i fullmäktige i måndags till den externa konsult som hävdade att skolan var överbudgeterad med cirka 50 miljoner kronor.

Joachim Fors varnade då för att alliansens budget leder till att byskolorna i Vanneberga, Ballingslöv och Mala måste stängas omedelbart, skolluncherna på gymnasiet avgiftsbeläggas, avgifterna i kulturskolan höjas, logopeden dras in, dagmammorna sägas upp, flera gymnasieprogram läggas ner med mera. Dessa möjliga försämringar fick nämndens arbetsutskott information om för två veckor sedan.

Fors grundar sin uppfattning främst på att antalet elever har ökat med cirka 500 det pågående läsåret och att konsulten utgår från äldre statistik och dessutom en annan slags organisation än den som finns i Hässleholm.

– Hässleholms kommun har valt en skolstruktur med många mindre enheter. Vi har också en del andra saker som är dyrare, exempelvis en särskola och Silviaskolan som är centralt placerade så att eleverna måste resa dit, säger Fors.

Mikael Koenen säger att han är överens med Fors om det mesta, men inte om småskolorna.

– Det kostar drygt fyra miljoner att driva Ballingslövs skola med cirka 30 elever. Vi vill ha en utredning om de små enheterna. Är de så trygga som vi ofta säger? Hur är det kunskapsmässigt och ekonomiskt? Om kommunen ändå vill behålla de här små skolorna bör de få centralt stöd, säger Mikael Koenen.

Han säger också att det finns lite luft i en del klasser eftersom många elever valt Engelska skolan. Dessa kan dock inte utnyttjas fullt ut till nya elever eftersom alla har rätt att gå i grundskola nära hemmet.

Kommunstyrelsen har tillsatt en grupp som ska följa upp konsultrapporten för skolan under två år.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se