torsjö live vers2

Wallentheim gömde badhusutredning

Wallentheim gömde badhusutredning

Götagatan i kvarteret Norden är förstahandsvalet för placering av ett nytt badhus, enligt en utredning från stadsbyggnadskontoret. Andrahandsalternativet är Österås. I tredje hand finns fem olika förslag, bland dem nuvarande Qpoolen. Det mest anmärkningsvärda alternativet är kanske att lägga badhuset på Citygross-parkeringen eller att ta halva Kvantums butikslokal i anspråk.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) fick utredningen redan i början på december, men har ännu inte informerat övriga politiker som på lördagen fick läsa om den i Norra Skåne.

Ett nytt badhus bör i första hand placeras i kvarteret Norden, helst på fastigheten i korsningen Götagatan-Väpnaregatan, enligt en utredning från stadsbyggnadskontoret.
Ett nytt badhus bör i första hand placeras i kvarteret Norden, helst på fastigheten i korsningen Götagatan-Väpnaregatan, enligt en utredning från stadsbyggnadskontoret. De röda ringarna betyder identifierade föroreningar.

Det var den så kallade parlamentariska gruppen som ville ha förslag på alternativa möjligheter att placera ett badhus sedan det visat sig att marken vid Qpoolen är kraftigt förorenad och kräver omfattande och dyr sanering.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Uppdraget att utreda bygget av ett nytt badhus ska redovisas i kommunfullmäktige, men förbereds av den parlamentariska gruppen där alla partier i fullmäktige är representerade. Lena Wallentheim leder gruppen, som inte har beslutanderätt.

Frilagt får på lördagen information om att varken den borgerliga alliansen, SD eller FV har fått utredningen eller information om innehållet i den. På söndagen meddelar Lena Wallentheim att hon inte informerat politiker i den styrande minoriteten heller.

– Har inte fått den själv märkligt nog. Med tanke på att hela ärendet initierades av alliansen så borde vi ha tillgång till den, svarar oppositionsrådet Pär Palmgren (M) på sms när Frilagt på lördagen frågar om utredningen.

Han mejlar sedan tillförordnade kommunchefen Karina Hansson, med kopia till Lena Wallentheim, kommunalrådet Mats Sturesson (C ) med flera.

– På måndag vill jag ha en acceptabel förklaring till varför tidningen känner till detta innan oppositionen (dvs undertecknad) gör det, skriver han.

Han får snabbt svar av Lena Wallentheim som lovar att se till att dokumentet skickas ut på måndag.

Hon tycker inte att han skulle vänt sig till Karina Hansson.

– Om du ska skälla på någon så är det väl mig du ska vända dig till, skriver hon.

Hon förklarar att den parlamentariska gruppen ville ha svar på två frågor, dels eventuell ny lokalisering och dels förutsättningarna för sanering vid Qpoolen.

– Inväntade svaret om saneringen så jag kunde kalla den parlamentariska gruppen igen. Har fortfarande inte fått något besked om detta. Borde självklart skickat denna när det dröjt så länge, men har tappat bort detta i all turbulens, skriver hon och lovar att kalla gruppen så fort hon vet mer om saneringen.

– Detta är ju inga hemligheter och vi behöver ju hitta en så stor enighet som möjligt för att ett nytt badhus ska bli verklighet. Fanns ingen baktanke om du tror det, skriver hon.

Till Frilagt skriver Lena Wallentheim också att tanken är att det är i den parlamentariska gruppen som partierna ska hitta en enighet i badhusfrågan.

– När det finns ett färdigt förslag som har majoritet kring det nya badhuset, placering och kostnader kommer ärendet självklart upp och ska beslutas av kommunfullmäktige, förklarar hon.

På söndagen meddelar hon att hon varken har skickat utredningen till eller muntligen informerat någon av de rödgröna politikerna heller, inte ens inom S. Utredningen har helt enkelt blivit liggande hos henne i två månader.

– Alla som ingår i den parlamentariska gruppen skulle få den på samma gång när jag kallade till möte och hade kompletta handlingar, förklarar hon.

Vilka alternativ som skulle utredas har inte heller diskuterats närmare av politikerna i den parlamentariska gruppen.

– I den parlamentariska gruppen lyftes olika tankar upp, men gruppen ville att stadsbyggnadskontoret skulle ta fram ett antal förslag till placering i centrala delarna i Hässleholm, skriver Lena Wallentheim i ett sms till Frilagt.

Utredarna anser att kvarteret Norden, i första hand fastigheten i korsningen Götagatan-Väpnaregatan är den lämpligaste platsen för ett nytt badhus. Där hyr kommunen idag ut lokaler till flera företag.

– Ur ett stadsbyggnadsperspektiv ses denna lokalisering som mycket lämplig med närhet till station samt med tanke på områdets utvecklingspotential, skriver de.

Det ligger cirka 700 meter från stationen och ingår dessutom i ett utbyggnadsområde med bland annat bostäder och stor potential att skapa starka kopplingar till övriga Hässleholm med handel, kultur, hotell restauranger med mera. Det finns ytor och kommunen äger stora delar av marken i området. En fördel är därför att det kan gå ganska snabbt att förverkliga planerna.

En brist är att busstrafiken inte är utbyggd idag, att det finns föroreningar i området och att eventuell höghastighetsstation och ny spårdragning ger osäkerhet.

Tre alternativa placeringar föreslås på Österåsområdet. Parkeringsplatsen har fördelen att den ligger närmast centrum, men om den används behövs ett parkeringshus.
Tre alternativa placeringar föreslås på Österåsområdet. Parkeringsplatsen har fördelen att den ligger närmast centrum, men om den används behövs ett parkeringshus.

Om placeringen blir vid Götagatan-Väpnaregatan kan parkeringsplatser anordnas på andra sidan Götagatan och bilda en buffert mot järnvägsspåren. Alternativt kan en placering vid Havremagasinet, på mark som ägs av Hibab, vara möjlig.

På Österåsområdet skulle ett badhus kunna ligga 1 500 – 2 000 meter från stationen, vilket är lite avsides, och ingå i ett större idrottslandskap. Exempelvis kan badhuset placeras på den befintliga parkeringen och parkeringen kan överföras till ett parkeringshus.

Grundvattnet står högt, men bedömningen är att ett badhus kan byggas ändå. Här finns utrymme och kommunen är fastighetsägare. Bussförbindelser finns.

Området Citygross-Kvantum ligger cirka 400 meter från stationen och har både busstrafik och cykelvägar.

– Det finns en viss potential att omvandla platsen, som idag domineras av storskaliga varuhus och infrastruktur, till en mer stadsmässig karaktär, exempelvis vid en placering av badhus mot gatan, skriver utredarna.

Det kan enligt förslaget innebära att Kvantums butiksyta halveras och badhuset läggs längs Borggårdsgatan, med gaveln mot Kristianstadsvägen. En annan att hela Citygross parkering upptas av badhuset och varuhusens kunder får samsas om Kvantums parkering.

– Potentialen beror på om förutsättningarna i området förändras, skriver utredarna.

Det mest spektakulära förslaget är att lägga badhuset på Citygross-parkeringen eller att riva halva Kvantum.
Det mest spektakulära förslaget är att lägga badhuset på Citygross-parkeringen eller att riva halva Kvantum.

De konstaterar att utrymmena är relativt begränsade och att kommunen inte är fastighetsägare, vilket innebär att en placering här är beroende av de enskilda fastighetsägarnas intentioner.

Qpoolen-placeringen får inte så högt betyg av utredarna, inte bara på grund av föroreningarna. Utrymmet bedöms för begränsat för att innebära någon betydande utveckling. Bevarandevärda byggnader i närheten kan också begränsa.

Ett annat område som bedömts lämpligt att utreda vidare är Västra Station på nuvarande parkeringen vid Drottninggatan, som dock kan vara ett för trångt utrymme, dessutom finns en stor föroreningskälla som ska saneras med statliga medel.

Ett förslag är att placera badhuset i närheten av nuvarande brandstationen, exempelvis där Jysk ligger idag. Läredaområdet, antingen där tekniska kontoret ligger idag, på Maxis parkering eller bakom Intermat finns också på listan. Dessa har, liksom Qpoolen och Citygross-Kvantum svagheter , bland annat när det gäller utrymme och praktiska förutsättningar.

Utredningen tar totalt upp hela tolv olika alternativ till placering av badhuset. Fem av dem avfärdas som olämpliga: Pukehusområdet, Helsingborgsvägen, väster om Fredentorp, Breidablick på Ljungdala, ett område bakom sjukhuset samt Garnisonsvägen i Sjörröd.

Övriga badhus i kommunen och andra närliggande kommuner nämns också i utredningen. Det nya badhuset måste vara tillgängligt med allmänna kommunikationer eftersom det enligt utredarna långsiktigt kan komma att försörja större delar av kommunen, beroende på vilken utveckling som sker i stationsorterna med befintliga simhallar.

Tyringes badhus bedöms ha bäst kvalitet med teknisk status 4, därnäst kommer Bjärnum med en 3:a. Sösdalas badhus har däremot, liksom Qpoolen, bara status 1, med bristfällig ventilation, gammal vattenrening, uttjänta fönster, tak, ytskikt med mera.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se