Gruppen-3a-328x120

Ny kommunledning kan bli klar i mars

Ny kommunledning kan bli klar i mars

Hässleholms nya nämndsorganisation och kommunledning kan vara på plats direkt efter kommunfullmäktige den 27 mars, om processen kring maktskiftet löper på så snabbt den kan. Det berättar Elisabeth Aidemark, chef för kommunkansliet.

Remiss på Pär Palmgrens motion om ny nämndsorganisation har skickats ut till alla nämnder med begäran om svar senast den 1 mars.

Ett extra kommunfullmäktige är nu bokat den 13 februari för att godkänna den nu styrande minoritetens avsägelser som alltså ska lämnas in dessförinnan.

Kommunfullmäktige kan tidigast hålla extra sammanträde om maktskiftet i mitten på februari. Idag består presidiet av Douglas Roth (M), Lena Svensson (C), Irene Nilsson (S), samt tjänstemännen Louise Davidsson och Elisabeth Aidemark. Foto: Urban Önell
Kommunfullmäktige kan besluta om maktskifte och ny nämndsorganisation den 27 mars, om processen går så snabbt den kan. Idag består presidiet av Douglas Roth (M), Lena Svensson (C), Irene Nilsson (S), samt tjänstemännen Louise Davidsson och Elisabeth Aidemark. Foto: Urban Önell

Efter att förslaget till reviderad budget föll i kommunfullmäktige den 23 januari finns ingen återvändo. Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) förklarar att de rödgröna nu är beredda att avgå, men att den interna processen måste få ta sin tid.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vad är det som tar tid?

– Alla som ska avgå ska skrivas på en gemensam lista, så att vi inte missar något uppdrag, säger Lena Wallentheim.

Hon kan inte svara på vad som skulle vara svårt med det och säger sig inte heller veta vad fullmäktiges ordförande Irene Nilsson menade när hon sa till Frilagt att hon inte ville säga varför de avvaktar med att lämna in avsägelserna.

Wallentheim tillägger dock att det är en hel del saker som måste kontrolleras så att allt sker på rätt sätt.

Samtliga ordförande och vice ordförande i nämnder och styrelser, överförmyndare samt ordförande i de kommunala bolagen ska avsäga sig sina uppdrag. Enligt Pär Palgrens förslag till ny organisation ska nämnderna i övrigt upplösas och nya väljas, med färre ledamöter och annan fördelning mellan partierna.

Lena Wallentheim (S)
Lena Wallentheim (S).

Hans poäng är att den borgerliga alliansen med M, KD och L ska leda kommunen i minoritet, som ett av tre block. Det rödgröna blocket med S, V, MP och C mister sin majoritet i nämnderna, men får hälften av alla nämndsposter och Sverigedemokraterna och Folkets väl en fjärdedel liksom alliansen. Genom att ha jämnt antal ledamöter kommer ordförandes utslagsröst, det vill säga alliansen, att avgöra om de är överens med SD-FV. Men alliansen kan inte få igenom sina förslag utan stöd av minst ett av de andra blocken. I fullmäktige är det sedan valet 2014 så att alliansen, SD och FV har 31 mandat och de rödgröna 30.

Enligt förslaget ska flera nämnder också slås ihop, miljönämnden och byggnadsnämnden samt kulturnämnden och fritidsnämnden.

Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell
Pär Palmgren (M).

Elisabeth Aidemark berättar att tjänstemännen arbetar så snabbt de kan, med ambitionen att fullmäktige den 27 mars ska kunna besluta om både ny nämndsorganisation och välja nya ledamöter. Det förutsätter att remisserna inte drar ut på tiden för mycket. Omsorgsnämnden har redan begärt och fått anstånd till den 6 mars.

Valberedningen måste också hinna ta fram förslag till nya ledamöter före den 27 mars.

– Vi jobbar parallellt med ändringar i reglementena, delegationsordningar, arvodesregler med mera som måste ändras om nämnder slås samman, säger Elisabeth Aidemark.

Om allt är klart till den 27 mars, besluten går igenom och protokollet justeras omedelbart kan förändringarna träda i kraft genast.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se