torsjö live

Officersparken förberedd för bygge

De sista resterna av musikpaviljongen är borta och Officersparken är klar för bygget av det planerade femvåningshuset. Inom kort ska kommunen överlämna marken till Jacob Karlssons K-Fastigheter. Det berättar kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter. Samtidigt pågår arbetet med den nya musikpaviljongen på andra sidan T4-områdets kaserngård. Enligt köpeavtalet kan tillträde ske först när paviljongen […]

Nej igen till resekort för daglig verksamhet

Kommunen ska inte betala jojo-kort för resor till och från omsorgens dagliga verksamhet. Frågan är nu avgjord i kommunstyrelsen. – De flesta av de berörda skulle ändå inte kunna nyttja kortet eftersom de inte kan åka med allmänna kommunikationer, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S). Oppositionen protesterade, men röstades ner. Både den borgerliga alliansen och […]

Flytta inte bussarna

Avsikten tycks vara att bussarna skall flytta från Stortorget Då är min fråga hur man skall hinna med buss och tåg när det är längre att gå? Ta till exempel tåg från Malmö som är i Hässleholm 22,12 och sista bussen till Ljungdala går 22,14. Hur skall man hinna ta sig till Andra avenyn på 2 minuter? Redan i dag är […]