torsjö live vers2

Officersparken förberedd för bygge

Officersparken förberedd för bygge

Stensättningen vid musikpaviljongen grävdes bort i slutet på den gångna veckan. Inom kort ska kommunen lämna över fastigheten till K-fastigheter som kan sätta igång sitt bygge. Foto: Berit Önell
Stensättningen vid musikpaviljongens tidigare plats grävdes bort i slutet på den gångna veckan. Inom kort ska kommunen lämna över fastigheten till K-fastigheter som kan sätta igång sitt bygge. Foto: Berit Önell

De sista resterna av musikpaviljongen är borta och Officersparken är klar för bygget av det planerade femvåningshuset. Inom kort ska kommunen överlämna marken till Jacob Karlssons K-Fastigheter. Det berättar kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter. Samtidigt pågår arbetet med den nya musikpaviljongen på andra sidan T4-områdets kaserngård.

Grunden till den nya paviljongen är gjuten på kaserngården framför matsalen.
Grunden till den nya paviljongen är gjuten på kaserngården framför matsalen.

Enligt köpeavtalet kan tillträde ske först när paviljongen är flyttad och fastighetsbildningen, där tomten avstyckats från resten av parken, vunnit laga kraft.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Jakob Ruter förklarar att kommunen ska ta en titt på plats så att allt är flyttat och sedan stämma av med K-Fastigheter och komma överens om datum för tillträde.

I slutet på veckan grävdes stensättningen vid sittplatserna framför paviljongens plats bort. Ny matjord lades ut på den del av arbetsområdet som ska förbli park. Där ska nytt gräs sås.

Stefan Björk, projektledare hos entreprenören Erlandssons Bygg, berättar att den sista undanplockningen på arbetsplatsen sker under måndagen.

I början på veckan ska tält sättas upp över arbetsplatsen på kaserngården så att verksamheten där kan fortsätta även om det blir regn och snö.

– Det har gått bra så här långt. Vi håller på med grunden och nya pelare är gjutna inne på firman, berättar Stefan Björk.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se