Gruppen-3a-328x120

Nej igen till resekort för daglig verksamhet

Nej igen till resekort för daglig verksamhet

Kommunen ska inte betala jojo-kort för resor till och från omsorgens dagliga verksamhet. Frågan är nu avgjord i kommunstyrelsen.

– De flesta av de berörda skulle ändå inte kunna nyttja kortet eftersom de inte kan åka med allmänna kommunikationer, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Oppositionen protesterade, men röstades ner. Både den borgerliga alliansen och SD yrkade på återremiss för att frågan skulle kunna utredas mer.

Beslutet om indragning av kommunens fria resor till daglig verksamhet, som har fått mycket kritik, gick igenom i augusti med hjälp av omsorgsnämndens ordförandes utslagsröst. Nämnden beslöt samtidigt att be kommunledningen utreda om brukarna skulle kunna få fria resekort på samma sätt som seniorerna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I kommunstyrelsen, liksom i arbetsutskottet, hänvisade alliansen till omsorgsnämndens egen konsekvensanalys som säger att brukarperspektivet inte beaktats.

SD ville utreda vad kostnaden skulle bli om kommunen även i framtiden tillhandahåller resor till och från daglig verksamhet i kommunal regi, respektive om kommunen upphandlar transporttjänsten av privata aktörer jämfört med vad det kostar för kommunen om färdtjänst tar över, vilket är det som nu kommer att hända och leda till att de enskilda brukarna får en kostnad.

– Det enda förslag som omsorgsnämnden lämnat över till kommunstyrelsen är fria jojo-kort. Därför kunde vi inte besluta något annat nu, säger Lena Wallentheim.

Något formellt hinder finns dock inte för att kommunstyrelsen skulle kunna utreda fler alternativ.

SD och alliansen, det vill säga M, L och KD, reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut. Ersättaren Björn Widmark (FV) lämnade en protokollsanteckning där han instämde i kravet på återremiss och påtalade att hans parti i sitt eget budgetförslag avsatt medel för ökade insatser inom omsorgsverksamheten.

Enligt kommunledningen är 95 personer idag berättigade till daglig verksamhet. 55 utnyttjar kommunens egna bussar. Övriga har redan färdtjänst eller använder sig av andra alternativ.

Eftersom ett stort antal nya resenärer väntas till färdtjänsten har kommunen kommit överens med Skånetrafiken om att skjuta upp nedläggningen av de egna resorna, åtminstone fram till sommaren. De skulle annars varit borta redan vid årsskiftet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se