Gruppen-3a-328x120

Vattnet i Emmaljunga åter drickbart

Vattnet i Emmaljunga åter drickbart

Vattnet i Emmaljunga är åter drickbart sedan två vattenprover i följd visat tjänligt. Kommunala bolaget Hässleholms vatten har inte hittat orsaken till den förhöjda bakteriehalten som redovisades förra måndagen, men för säkerhets skull kommer uppföljande prover att tas under de närmaste veckorna.

Dricksvattnet i den ordinarie provtagningen var otjänligt på grund av förhöjda halter av e-coli, koliforma bakterier och odlingsbara mikroorganismer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms vatten uppmanade därför boende att koka vattnet och tankar med rent vatten ställdes ut i samhället.

På fredagen kom godkända provsvar från den andra analysen efter upptäckten av bakterierna och rekommendationen om att koka vattnet togs bort. Proverna togs i råvattentäkten, i ingående vatten till verket, utgående vatten från verket samt vid fritidshemmet/förskolan.

Hässleholms vatten planerar inte någon direkt utredning om orsaken till problemet.

– Eftersom vi inte har kunnat härleda till någon specifik punkt eller anläggning där bakteriell påverkan kan ha uppstått så finns det inget underlag för att kunna göra en utredning, förklarar Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten i ett mejl till Frilagt.

Hon konstaterar att det inte finns några spillvattenledningar på området från råvattentäkten till vattenverket eller ner till distributionsnätet, inte heller några dricksvattenledningar i närheten av reningsverket.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se