torsjö live vers2

Fluffiga svampar tar över Sjörrödsviken

Fluffiga svampar tar över Sjörrödsviken

Fluffiga svampar har intagit stora delar av Finjasjön vid Sjörröd och syntes även genom isen innan snön lade sig.
Fluffiga svampar har intagit stora delar av Finjasjön vid Sjörröd och syntes även genom isen innan snön lade sig. Foto: Berit Önell

Fluffiga svampformationer sprider sig i stora sjok i Finjasjöns vatten vid Sjörröd. De ser ut som så kallad smutsvattensvamp som indikerar föroreningar och syrebrist. Utbredningen i sjön verkar börja vid reningsverkets utsläppspunkt, Maglekärrsbäckens utlopp.

– Det är oroväckande att det här händer, säger miljöchef Sven-Inge Svensson som befarar ett samband med en driftsstörning i reningsverket som orsakade förhöjda kvävehalter i bäcken för cirka en och en halv vecka sedan.

Prover togs på onsdagen på platsen.

Svampformationerna breder ut sig på sjöbottnen mellan Sjörröd och Maglekärrsbäckens utlopp. Foto: Berit Önell
Svampformationerna breder ut sig på sjöbottnen mellan Sjörröd och Maglekärrsbäckens utlopp.

Svampformationerna varierar i färg från vitt till orange. De täcker hela bottnen vid stranden nära bäckens mynning. Här finns också massor av små svarta prickar på bottnen och på stranden ligger drivor av död vattenpest. De färgade svamptäckena syns genom isen långt ut på sjön. Till sin uppbyggnad liknar de smutsvattensvampen som både länsstyrelsen och analysföretaget Regito tidigare noterat i den förorenade och nästan syrefria Sötekärrsbäcken som också har sitt utlopp i sjön vid Sjörröd.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Reningsverket följde inte rutinen att informera miljökontoret om driftsstörningen häromveckan. Sven-Inge Svensson berättar att det var Regito som upptäckte höga kvävehalter vid sin ordinarie provtagning inom Finjasjögruppens arbete. Provtagningen sker i Maglekärrsbäcken, vid bron över Hovdalavägen.

– Vi frågade Per-Åke Nilsson på reningsverket vad som hänt och han svarade att det var någon form av driftsstörning som påverkade kvävesteget. Det kan finnas ett samband med detta, men det vet vi inte ännu. Därför måste vi agera snabbt och ta prover nu, förklarar Sven-Inge Svensson.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell
Miljöchef Sven-Inge Svensson.

Han var på konferens måndag-onsdag, men när han på onsdagen fick information om hur det såg ut i Sjörröd gav han Helene Annadotter på Regito uppdraget att så snart som möjligt undersöka svampformationerna och ta prover på vattnet.

– Vi hade kunnat förelägga Hässleholms vatten att ta prover, men  då hade det tagit tid och det är nu vi har chansen att se vad det kan vara, så vi får stå för det. Om det sedan finns behov av ytterligare utredning får vi ställa krav på bolaget, säger Sven-Inge Svensson.

Helene Annadotter meddelar på torsdagen Frilagt via mejl att hon varit på plats vid sjön på onsdagen, men att analys och dokumentation fortfarande pågår.

Finjasjögruppen har hittills inte arbetat aktivt med denna del av sjön. Trots larmrapporter om kontinuerliga algblomningar vid Sjörröd, fisk som dött av syrebrist med mera under 2016 säger gruppens årsberättelse att Finjasjön mår bra, att syrebrist inte är något problem och att bara sporadiska algblomningar förekommit.

– Jag vill att vi ska titta mer på den här delen av sjön nu. Det hjälper inte att säga att sjön i snitt mår bra när det folk ser vid Sjörröd är de här problemen, säger Sven-Inge Svensson.

Han tycker att gruppen har gjort ett mycket bra arbete med sjön, men att det finns saker att ta tag i här.

– Det kan vara ett systemfel som vi kanske inte varit medvetna om, säger han.

Massor av svarta prickar syns också bland svamparna på sjöbottnen.
Massor av svarta prickar syns också bland svamparna på sjöbottnen.

Han vill bland annat diskutera om reningsverkets utsläppspunkt borde ligga längre ut i sjön där det finns större volymer vatten som kan blanda ut tillfälliga föroreningar. Innan Magle våtmark byggdes fördes det renade avloppsvattnet ut genom en tub av betong och trä. Den gick totalt 830 meter ut i sjön, enligt en artikel i Norra Skåne 1963 om hur den lades på plats.

– Nu är utsläppspunkten väldigt strandnära och vid västliga vindar är det inte så bra, säger Sven-Inge Svensson.

Tuben finns kvar dock och används fortfarande i nödsituationer då orenat avloppsvatten kan släppas ut.

Sven-Inge Svensson har redan tidigare lyft frågan om att flytta utsläppspunkten.

– Vi har inte tagit upp det formellt och beslutat om en utredning, men så kan det nog bli framöver, säger han.

Han konstaterar att det är ett ärende som både miljönämnden och länsstyrelsen har mandat att initiera.

En insats som kommunen dock gjorde i Sjörrödsområdet 2016 var att gräva upp slam från sjöbottnen vid öarna.

Sven-Inge Svensson berättar att vid nästa möte ska Finjasjögruppen diskutera både kort- och långsiktiga förslag för det fortsatta arbetet.

Dessvärre krockar mötestiden, den 9 mars, med en stor miljökonferens i Hässleholm om övergödning och brunifiering av vattendrag som påverkar Östersjön. För Hässleholms del gäller det Helge å:s vattensystem där Finjasjöns utflöde Almaån ingår.

Frilagt har sökt ansvariga på reningsverket för en kommentar.

 Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se