Gruppen-3a-328x120

Avfall på åker kan vara gamla Stortorget

Avfall på åker kan vara gamla Stortorget

Avfallet ligger spritt över ett stort område mellan Tormestorpsån och Hovdalavägen.
Avfallet ligger spritt över ett stort område mellan Tormestorpsån och Hovdalavägen. Foto: Daniel Rasmusson/Miljökontoret

Det kan vara plattor från det gamla Stortorget i Hässleholm och andra rester från en ombyggnad av centrum i slutet på 1980-talet som ligger på en åker nära Finjasjön. Kommunen arrenderar ut marken till lantbruk och här har bland annat odlats ärtor till Findus.

– En del schaktmassor från upprustningen av centrala delar av Hässleholm på 1980-90-talet har körts hit, skriver kommunens mark- och exploateringschef Jakob Ruter i ett yttrande till miljökontoret om föroreningarna.

Han konstaterar att även sediment från Finjasjön hanterats på åkermarken.

Det kan bli förbud att odla på åkern som är full av avfall, bland annat gammal asfalt. Foto: Daniel Rasmusson/Miljökontoret
Åkern som är full av avfall, troligen från en tidigare ombyggnad av centrum i Hässleholm. Foto: Daniel Rasmusson/Miljökontoret

Som Frilagt berättade i förra veckan ligger stora mängder avfall utspritt på åkern, vid Hovdalavägen strax söder om Tormestorps båthamn. Förutom betongplattor ligger här även asfalt, glas, tegel, asbest, isolering, plast med mera. Miljökontoret utesluter inte att det kan bli aktuellt att förbjuda odling av livsmedel på åkern.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Hässleholms vatten använde under åren 1988-1991 marken till dammar för att ta hand om slam från muddringen av Finjasjön. Det kan vara så att dammarna, när de togs ur bruk, fylldes med schaktmassor.

Frilagt har också fått uppgifter om att kommunen tippade det gamla Stortorget på åkern. Både Ruters och arrendatorn Roger Tillgrens uppgifter verkar bekräfta detta.

– Jag har plockat upp stora mängder plattor. Jag skulle ha kunnat stensätta hela min tomt med dem, sa Tillgren tidigare till Frilagt.

Jakob Ruter berättar i sitt yttrande att tekniska förvaltningen tillsammans med Hässleholm Miljö tittat på vad området kan ha använts till tidigare.

De vet inte hur mycket schaktmassor från ombyggnaden av centrum som kan ha hamnat på åkern.

– Troligtvis är det dessa schaktmassor som mycket av avfallet kommer ifrån, skriver dock Jakob Ruter.

Han tar i sitt yttrande inte ställning till eventuella åtgärder som kan behöva göras på åkern.

Nu får istället miljökontoret se över vilka vidare utredningsåtgärder som kan bli aktuella.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se