torsjö live vers2

Det finns bara en lämplig plats

Det finns bara en lämplig plats

När man tar del av alla tokiga och mindre tokiga förslag till plats för ett nytt badhus i Hässleholm, undrar säkert många vad man sysslar med i stadshuset. Att ha Norden som bästa alternativ är ingen optimal lösning, här ska enbart byggas bostäder! Byggs badet här kommer den påtänkta HSR-banan att i princip passera över badet med medföljande olägenheter. Uteslutet! Fördelen skulle i så fall vara, att någon bana med station inte kommer att gå igenom centrala Hässleholm. Dessutom sparar kommunen 51 miljoner, som man inte behöver låna ut till staten och som i stället kan disponeras till badhuset. Dessa pengar kommer förmodligen aldrig att betalas tillbaka, då HSR-tågen inte kommer att genomföras, i varje fall inte under detta århundrade.

Om det inte anses att det är ekonomiskt och praktiskt (renoveringsmässigt) möjligt att behålla befintligt bad, så återstår bara att riva detta och samtidigt Kupolen, som rimligen borde vara avskriven vid det här laget. Riv båda, sanera eventuella sopor som ligger ”begravda” i området. Bygg därefter ett inomhusbad och även ett utomhusbad i omedelbar anslutning. Det finns det då plats för. En idrottshall kan senare placeras på Österås. Då inte Hässleholm har någon omfattande handbollsverksamhet, kan det anstå en tid med en inomhushall. Det finns annars gott om sådana inom kommunen. Allt behöver inte lokaliseras till centralorten.

För övrigt återstår ju möjligheten för kommunen att gå med ”håven”. Företagen har ju inte varit helt avvisande när det gäller att sponsra liknande projekt. Det ger ju en hel del reklam och goodwill för dem.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se