torsjö live vers2

Avfall på åker kan vara gamla Stortorget

Det kan vara plattor från det gamla Stortorget i Hässleholm och andra rester från en ombyggnad av centrum i slutet på 1980-talet som ligger på en åker nära Finjasjön. Kommunen arrenderar ut marken till lantbruk och här har bland annat odlats ärtor till Findus. – En del schaktmassor från upprustningen av centrala delar av Hässleholm […]

Det finns bara en lämplig plats

När man tar del av alla tokiga och mindre tokiga förslag till plats för ett nytt badhus i Hässleholm, undrar säkert många vad man sysslar med i stadshuset. Att ha Norden som bästa alternativ är ingen optimal lösning, här ska enbart byggas bostäder! Byggs badet här kommer den påtänkta HSR-banan att i princip passera över […]

Han vill begränsa lidandet vid viltolyckor

”Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande”. Det är vad djurskyddslagen säger. Ändå finns det tusentals djur som går en plågsam död till mötes på grund av viltolyckor, eller efter att ha skadeskjutits. År efter år. En som är mäkta upprörd över detta är Viking Nilsson. Han har många års erfarenhet av att […]