Smutsvattensvamp från reningsverket?

De fluffiga svampformationerna som snabbt breder ut sig från Maglekärrsbäckens utlopp över stora delar av östra Finjasjön är som befarat smutsvattensvamp, egentligen en bakterie som frodas i förorenat och syrefattigt vatten. Utbrottet kan ha samband med en driftsstörning i reningsverket som dock förnekas av Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske. Analysföretaget Regito har nu lämnat en […]

Anklagar de rödgröna för att obstruera

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) anklagar de avgående rödgröna politikerna för att medvetet förhala maktskiftet i kommunen. – Jag upplever det som obstruktion, säger han om att nämnderna nu fått tid på sig ända till den 1 april för att yttra sig om Palmgrens motion om den borgerliga alliansens förslag till ny organisation. På fredagen diariefördes […]