Gruppen-3a-328x120

Anklagar de rödgröna för att obstruera

Anklagar de rödgröna för att obstruera

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) anklagar de avgående rödgröna politikerna för att medvetet förhala maktskiftet i kommunen.

– Jag upplever det som obstruktion, säger han om att nämnderna nu fått tid på sig ända till den 1 april för att yttra sig om Palmgrens motion om den borgerliga alliansens förslag till ny organisation.

På fredagen diariefördes presidiernas avsägelser som gäller från och med den 1 mars.

Det extrainsatta kommunfullmäktige på måndag ska behandla förslaget till ny organisation.

Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell
Pär Palmgren (M). Foto: Urban Önell

Maktskiftet är en följd av att den styrande minoriteten inte fick igenom sin budget i kommunfullmäktige i november. De styrande aviserade sin avgång när det stod klart att SD och FV skulle rösta på alliansens budget, något de gjorde även året före, men denna gång var skillnaderna mellan budgetförslagen för stora.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Processen sker nu i två parallella spår där Pär Palmgren hade hoppats att motionen skulle vara det snabbaste. Det andra spåret är beslutet att påskynda den pågående utredningen om att se över nämndsorganisationen. I båda fall krävs dock remisser till nämnderna.

Kommunledningskontoret skickade ut remisserna med slutdatum den 1 mars. På onsdagen förlängdes tiden till den 1 april efter att samtliga nämnder begärt anstånd.

Håller fast vid slutdatum

Pär Palmgren säger att han tänker hålla fast vid det slutdatum han satt i motionen, att allt ska vara klart på kommunfullmäktige den 27 mars.

– Vårt förslag blev känt redan den 23 januari. Sex av de åtta nämnderna har möte cirka en månad därefter och ledamöterna har alltså haft så lång tid på sig att ta ställning. Jag tycker att det är skamligt, det tar alldeles för lång tid, säger han.

Tekniken krånglade även vid måndagskvällens fullmäktige som hölls i Församlingshuset.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lena Svensson (C), till vänster, och ordförande Irene Nilsson (S) har nu lämnat in sina avsägelser liksom de övriga ledamöterna i de rödgröna presidierna. Foto: Berit Önell

Han säger sig förstå att ändring av delegationsregler och liknande tar viss tid, men tror inte att det är det som är problemet.

– Det här är väl ingenting svårt. Gillar de inte förslaget får de säga det, menar han.

Han tänker ta upp de rödgrönas agerande vid kommunfullmäktige på måndag.

– Det är inte okej att det tar så lång tid. Första gången de hotade avgå var i slutet på november. Nu får de tid ända till den 1 april för att komma med någon form av svar på vårt förslag till lösning, säger han.

Han ser nu en risk att de rödgröna partierna kan blockera alliansens förslag i nämnderna tills omorganisationen är genomförd eftersom de behåller majoritet i nämnderna tills dess. De planerar alltså att lämna presidieposterna den 1 mars, men sitter kvar som ledamöter i nämnderna. Alliansen kan ta över posterna som ordförande och vice ordförande.

– Det politiska arbetet kan gå i stå lite grand, åtminstone om vi lägger förslag som inte tilltalar S-blocket. Vi har majoritet i kommunfullmäktige om vi får stöd av SD och FV, men förslagen kommer kanske inte ens dit, säger Palmgren.

Han tror inte att det är någon bra strategi för de avgående partierna.

– Jag tror att de hade tjänat på att hjälpa till. De hade förtjänat respekt om de bidragit till att snabba på processen, säger han.

Kommunstyrelsens avgående ordförande Lena Wallentheim (S) är på möte och vill inte prata med Frilagt på fredagen.

– Våra avsägelser är inlämnade och nu får valberedningen ta vid, låter hon hälsa.

Kanslichef Elisabeth Aidemark har svårt att säga när beredningen kan bli klar.

– Det som fullmäktige kan besluta på måndag är att remittera förslaget till ny nämndsorganisation till kommunstyrelsen för beredning, berättar hon.

Tidigast den 24 april

Även i den beredningen ingår alltså remisser till nämnderna. Tidigast möjliga tidpunkt för att genomföra hela förändringen är därför troligen kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april.

Presidierna lämnade in sina avsägelser på en gemensam lista sent på torsdagseftermiddagen, förutom Christer Welinder (S) som redan lämnat in sin avsägelse från ordförandeposten i Hässlehem.

Några val kan inte ske vid fullmäktige nu på måndag eftersom ärendet måste kungöras i förväg.

Elisabeth Aidemark antar att det kan ske vid nästa fullmäktige, den 27 februari, och träda i kraft den 1 mars, så att det inte blir vakanser. Valberedningen har ett planerat sammanträde den 24 februari.

Avsägelser på 32 poster

Totalt gäller avsägelserna 32 olika poster: kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, ordförande och vice ordförande i nämnderna, överförmyndaren, ordförande i revisionen, ordförande i valberedningen och ordförande i de kommunala bolagen som dock inte kan avgå förrän vid bolagsstämmorna.

Den borgerliga alliansens förslag till ny organisation innebär i korthet att nämndsplatserna fördelas med 50 procent till de rödgröna och 25 procent vardera till de andra två blocken, att nämnderna krymps och att det blir jämnt antal ledamöter så att alliansen, som tar ordförandeposterna, får utslagsröst. Miljönämnden och byggnadsnämnden slås samman liksom kulturnämnden och fritidsnämnden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se