torsjö live vers2

Björkviken får ingen brygga i sommar

Björkviken får ingen brygga i sommar

Nu är badvattnet i Björkviken otjänligt på grund av höga halter av misstänkta avloppsbakterier, enterokocker. Skylten kom upp i förra veckan på grund av algblomningen. Foto: Berit Önell
Bryggan ska inte läggas ut i Björkviken i sommar. Dess konstruktion kan ha bidragit till att vattnet förra sommaren blev otjänligt på grund av höga halter av bakterier och att algblomningen var mycket besvärande just här. Foto: Berit Önell

Det blir inga bad från bryggan i Björkviken i sommar. Fritidschef Stefan Larsson har beslutat att låta bryggan ligga kvar på land på grund av problemen med algblomning, fågelträck och bakterier vid badplatsen förra sommaren.

– För att få en bättre genomströmning hade vi behövt en annan typ av brygga, säger han.

Någon sådan finns det dock inte pengar till.

Miljöchef Sven-Inge Svensson gillar inte beslutet.

Kan det vara fåglarna som förorenat vattnet? Det misstänker miljöchef Sven-Inge Svensson, men vidare diskussion om orsak och eventuella åtgärder får vänta tills omprovet är analyserat. Foto: Urban Önell
MIljökontoret misstänkte att det var fåglarna som förorenade vattnet. Foto: Urban Önell

Flytbryggan vid Finjasjöns största badplats fångade upp algerna och förvärrade problemen med algblomning som pågick nästan hela sommaren 2016. Miljökontoret avrådde under flera veckor från bad. Den 2 augusti var första provtillfället då ingen algblomning noterades.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Dessutom satt många fåglar på bryggan och när fritidskontorets personal städade sköljde de ner fågelträck i vattnet. När badvattnet blev otjänligt på grund av för hög halt av bakterien enterokocker och även e-coli fanns i vattnet misstänkte miljökontoret ett samband.

Stefan Larsson säger att det inte i första hand handlar om algblomning utan om måsträck. Han ser ingen annan lösning än att ta bort bryggan.

– Det är bättre med badbart vatten än en brygga, säger han.

Någon garanti för vattenkvaliteten kan han dock inte lämna.

– Vi får vidta de åtgärder vi kan. Det är värt att se hur det faller ut under sommaren 2017, säger han.

Han påpekar att Björkviken är en badplats även om badgästerna får gå ner i vattnet från stranden.

– Längs större delen av kustremsan finns badplatser, men endast enstaka bryggor, säger han.

Värre de senaste åren

Henrik Samevik som ansvarar för badplatserna har uppfattningen att både antalet fåglar och algblomningarna har ökat de senaste åren.

– För dem som badar har Finjasjön inte blivit bättre, varje år är det ju algblomning vid Björkviken. Vi kommer att få avråda från bad även om vi inte har någon brygga, säger han.

Han försäkrar dock att kommunen kommer att fortsätta att sköta stranden. På sikt kan det bli tal om en fast brygga som står ovanför vattenytan så att vattnet kan cirkulera. Den kan i så fall troligen inte bli lika lång som flytbryggan.

– Bryggans syfte var från början att badarna skulle komma ut på djupt vatten för att kunna dyka. Men nu är det ändå för grunt. Med en kortare brygga går det i alla fall att komma ut en bi, säger Henrik Samevik.

Samlingsplats för att grilla

Han konstaterar att många åker till Björkviken utan att bada.

– Björkviken är främst en samlingsplats dit folk kommer för att grilla med mera, säger han.

Men det är inte tal om att lägga ner badplatsen, åtminstone inte nu.

– Det är klart att på sikt kan vi inte ha en badplats där om det är för mycket algblomningar. Det tar tid och kostar pengar att sköta den och det finns kanske platser som är bättre lämpade, säger han.

Vill inte ge upp

Enligt fritidskontoret var det miljöchef Sven-Inge Svensson som rekommenderade att bryggan inte skulle läggas ut i år.

Men han beklagar beslutet som han uppfattar som defensivt.

– Jag tycker att konstruktionen på den nuvarande bryggan är förkastlig. Att ta bort den är det näst bästa, men jag hade hellre sett att man gjort något bra, säger han.

Han rekommenderar bryggor liknande dem som finns i Skyrup.

– De har en brygga som vattnet kan cirkulera under närmast stranden och som inte flyter på vattnet förrän längre ut. Dessutom har de en extra flotte som man kan simma till för att dyka ifrån och en särskild flytbrygga för fåglarna en bit därifrån. En fågelskrämma håller fåglarna borta från dykbryggan. Fåglarna vill ju också vara ostörda om de kan välja, så det är i princip inga problem alls med fågelskit på de andra bryggorna, förklarar han.

Han vet inte vad en sådan lösning kostar, men tycker inte att man ska ge upp hoppet om att kommunens största tätort ska kunna ha en bra badsjö.

– Jag tycker verkligen att vi ska se framåt, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se