Gruppen-3a-328x120

Hässleholms vatten ska förklara

Hässleholms vatten ska förklara

Med anledning av den stora utbredningen av smutsvattensvamp i Finjasjön vid Sjörröd vill miljöchef Sven-Inge Svensson ha mer information från reningsverket. Han hoppas få det vid det möte han bjudit in till den 2 mars.

– De får redovisa vad som hänt och vad man kan göra åt det, säger han.

De fluffiga organismerna i Finjasjön är som befarat smutsvattensvamp. Foto: Berit Önell
Miljöchefen vill att ansvariga på reningsverket redovisar vad som hände på reningsverket i samband med att smutsvattensvampen bredde ut sig i Sjörrödsviken. Foto: Berit Önell

Som Frilagt berättat har reningsverket haft en driftsstörning med kraftig skumning och försämrad kväverening som kan ha orsakats av bakterier av den typ som smutsvattensvampen tillhör.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det är vanligt att reningsverk har problem med sådana bakterier som tål både föroreningar och syrefria miljöer. Därmed är det inte bevisat att smutsvattensvampen kommit från reningsverket via utloppet i Maglekärrsbäcken. De största koncentrationerna fanns dock strax utanför utloppet i sjön. Samma fenomen har även dokumenterats i Sötekärrsbäcken strax intill.

Sven-Inge Svensson säger att det nu är viktigt att både belysa de bekymmer som funnits i reningsverket och ha en mer långsiktig diskussion om bland annat utsläppspunkt.

Han tror dock att smutsvattensvampen kommer att försvinna från sjön av sig själv inom kort.

– Det ser ju definitivt illa ut nu. Men isen försvinner väl snart och då blir det en utspädning. Smutsvattensvampen syns nog inte om någon vecka eller två, säger han.

Analysföretaget Regito har inte fått något ytterligare uppdrag med anledning av det inträffade. Sven-Inge Svensson räknar dock med att få information om något särskilt uppdagas vid de ordinarie provtagningarna som Regito gör i Finjasjögruppens regi.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se